דו"ח כספי לחברה

חברה בע"מ היא ישות משפטית ועסקית ייחודית המאפשרת התנהלות כלכלית שונה מזו של עוסק מורשה או עוסק פטור. בשל ייחודה של ישות זאת, חלות עליה חובות דיווח שונות וקפדניות אשר אחת מהן היא החובה בהגשת דו"ח כספי. ניהול מיטבי של החברה, מצריך ליווי מקצועי לשם עריכת הדו"חות הכספיים בצורה נכונה.  

מהו דו"ח כפסי לחברה

הכנת הדו"ח הכספי של חברה נעשית אחת לשנה. הדו"ח מוגש לרשויות המס. דו"ח זה דומה במהותו לדו"ח השנתי המוגש על ידי עצמאים מדי שנה אודות היקף הוצאותיהם והכנסותיהם, אולם הוא שונה בתוכנו ומידת הפירוט שלו.

הסיבה לשוני היא העובדה כי חברה בע"מ היא גוף משפטי ייחודי הכפוף למגוון הוראות חוק בכל הנוגע לשימוש בהכנסותיו ואפשרותו ליטול התחייבויות כספיות לרבות האפשרות לקבלת הלוואה בערבות מדינה. לשם קבלת מידע נוסף על אופייה של חברה בע"מ, ניתן לפנות אל רואה חשבון במרכז או רואה חשבון בחולון.

 

מה נדרש לכלול הדו"ח הכספי

הדו"ח הכספי השנתי המדווח על ידי חברה בע"מ, נדרש לכלול בין היתר פירוט מלא בנוגע למאזן החברה וההתחייבויות שנטלה, לרבות הלוואה בערבות מדינה. כמו כן על הדו"ח לכלול פירוט אודות  רווחיה והפסדיה של החברה, שינוי הונה ותזרימי המזומנים שלה.

על מנת לקבל מידע נוסף בתחום זה, לרבות השפעת נטילת הלוואה בערבות מדינה על הרכב הדו"ח הכספי של החברה, ניתן לפנות לייעוץ אצל רואה חשבון מומלץ. ניתן למצוא רואה חשבון במרכז או רואה חשבון בחולון.

 

דו"ח מאזן החברה

בדו"ח מאזן החברה, יפורטו מצד אחד הנכסים המצויים בבעלות החברה, לרבות זכויות והון זמין, ומן הצד השני יפורטו התחייבויות החברה לרבות הלוואות, כאשר גם הלוואה בערבות מדינה נדרשת להיכלל בצד זה של הדו"ח. על מנת לקבל מידע נוסף אודות דו"ח מאזן החברה, רצוי להתייעץ עם רואה חשבון במרכז או רואה חשבון בחולון.

דו"ח כספי לחברה

דו"ח רווח והפסד

דו"ח רווח והפסד נדרש לכלול פירוט אודות כלל הרווחים שנצברו במהלך שנת המס ברשות החברה, וזאת לצד פירוט אודות כלל ההוצאות שנדרשה להוציא החברה במהלך שנת המס. לשם קבלת מידע מפורט אודות כלל הרכיבים המחויבים להופיע בדו"ח הרווח וההפסד, ניתן לפנות אל רואה חשבון מומלץ העוסק בתחום זה.

 

דו"חות על שינוי ההון העצמי והתזרימים של החברה

הדו"ח בדבר שינוי ההון העצמי של החברה, נדרש לכלול פירוט אודות מצב ההון העצמי של החברה בתום שנת המס וזאת ביחס למצבה בתחילת השנה. דו"ח התזרימים של החברה נדרש לכלול פירוט אודות תזרימי המזומן שנצברו בחברה במהלך שנת המס.

כמו כן, יצוין כי לצד הדו"חות בהן מפורטים ערכים המספריים, יש צורך בהגשת מסמך המבאר את באופן מילולי את נתוני הדו"חות שצוינו לעיל. לשם קבלת מידע נוסף אודות מסמך הביאור, יש לפנות אל רואה חשבון מומלץ. ניתן למצוא רואה חשבון בחולון, רואה חשבון במרכז או בשאר אזורי הארץ.

 

רואה חשבון מומלץ – הדרך הבטוחה להפקה נכונה של דו"ח כספי לחברה

הקמת חברה וניהולה השוטף, דורשים ידע מקצועי הן לצורך עמידה בחובות הדיווח של רשויות המס והן לצורך ניהול תקין ויעיל של העסק. יניב נשר – משרד רואי חשבון, הוא משרד מנוסה ומקצועי אשר מעניק שירותים חשבונאים למגוון בתי עסק בהצלחה ובמקצועיות.

שיתוף ברשתות החברתיות
Facebook
Twitter
LinkedIn
חזרו לחלק שמעניין אתכם

רו"ח יניב נשר בפייסבוק | רו"ח יניב נשר בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 10 ביקורות
×
js_loader