דו"ח שנתי לעוסק מורשה ועוסק פטור

הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה היא פעולה המצריכה דיוק, שקלול מספר רב של נתונים והיכרות מעמיקה עם דיני המס. טעויות מסוימות בהגשת הדו"ח יובילו לפסילתו לצד דרישה להגישו מחדש והן עשויות להשפיע על גובה השומה השנתית אותה יטיל פקיד השומה על העוסק.

דו"ח שנתי למס הכנסה

הדו"ח השנתי הוא מסמך ארוך ורווי פריטים למילוי, אשר נדרש לכלול את כלל ההכנסות וההוצאות של העוסק במשך כל שנת המס אליה מתייחס הדו"ח, לרבות קצבאות שונות, והכנסות ממקורות שאינם בית העסק שלו. מקורות הכנסה בעלי מאפיינים מיוחדים כמו הלוואה בערבות מדינה הם בעלי משמעות שונה מהכנסות רגילות לעניין הדו"ח השנתי.

 

מועד הגשת הדו"ח השנתי

את הדו"ח יש להגיש מספר חודשים לאחר סיום שנת המס, כאשר כל פיגור מעבר למועד שנקבע על ידי רשות המיסים, ילווה בקנסות שעשויים להצטבר לכדי סכומים גבוהים מאוד. לקבלת מידע נוסף אודות פיגור בהגשת הדו"ח רצוי לפנות לרואה חשבון מומלץ. רואה חשבון במרכז יוכל לספק מידע גם על הלוואה בערבות מדינה.

כמו כן, חלק מבעלי העסק נדרשים למלא את הדו"ח השנתי באופן מקוון, להדפיסו ולהגישו הן באמצעות האינטרנט והן באמצעות הגשתו באופן פיזי במשרדי רשות המיסים. ניתן להיעזר בשירותיו של רואה חשבון מומלץ לצורך מילוי הדו"ח באופן מקוון. ניתן לאתר רואה חשבון במרכז, רואה חשבון בחולון או בכל מקום בארץ.

 

ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה

ההבדל בין שני התארים הללו, הוא בחובה שלהם לגבות אחוז מסוים מהכנסותיהם לטובת המדינה. בעוד עוסק מורשה נדרש לכלול בעסקאותיו תוספת של 17% המהווה מס ערך המוסף למחיר השירות אותו הוא מספק, עוסק פטור אינו מחויב בגביית מע"מ מלקוחותיו.

עוסק פטור הוא מי שמחזור הכנסותיו השנתי לא עולה על סכום של 99,893 ₪ ופעילותו העסקית אינה במסגרת תחומים המוגדרים מקצועות חופשיים. מידע נוסף על קריטריונים להתנהלות כעוסק פטור, לרבות האפשרות לקבלת הלוואה בערבות מדינה, ניתן לקבל אצל כל רואה חשבון במרכז לרבות רואה חשבון בחולון.

דו

הגשת דו"ח תקופתי למע"מ עבור עוסק מורשה

עוסק מורשה מחויב לדווח בכל חודשיים על סך עסקאותיו ולשלם לרשויות המס את אותם 17% שנגבו כמע"מ. מומלץ לבצע את הדיווח התקופתי בליווי רואה חשבון מומלץ. ניתן למצוא רואה חשבון בחולון או רואה חשבון במרכז.

 

הצהרת עוסק פטור

בשונה מעוסק מורשה הנדרש לדווח על עסקאותיו בהן נגבה מע"מ מדי חודשיים, עוסק פטור נדרש לדווח על סך הכנסותיו למע"מ רק פעם אחת בשנה במסגרת מסמך ששמו הצהרת עוסק פטור. רצוי לקבל ליווי של רואה חשבון בחולון לצורך הגשת הצהרת עוסק פטור או לשם קבלת מידע על האפשרות של עוסק פטור לקבל הלוואה בערבות מדינה.

 

הדו"ח השנתי לרשויות המס – רק בליווי רואה חשבון מנוסה

מילוי דו"ח שנתי למס הכנסה דורש היכרות מעמיקה עם הוראות המס ועל כן רצוי להגיש את הדו"ח בליווי רואה חשבון מומלץ, מנוסה ומקצועי. יניב נשר – משרד רואה חשבון, הוא בעל ניסיון בהגשת דו"חות שנתיים הן עבור עוסק פטור והן עבור עוסק מורשה.