דוח שנתי לרשם החברות

חברה בע”מ הינה ישות משפטית מופרדת מבעליה ופועלת בהתאם לשיקולים עסקיים ומטרתה הפקת רווחים. על מנת לפתוח חברה בארץ יש לרשום את החברה ברשם החברות ולשלם כל שנה אגרה שנתית. בנוסף יש להגיש דוח שנתי לרשם החברות. חברה שאינה מגישה דוח שנתי לרשם החברות עלולה להיות מוכרזת כחברה מפרת חוק על ידי רשות התאגידים.

סיווג כחברה מפרת חוק

סיווגה של חברה בתור חברה מפרת חוק עקב אי הגשת דוח שנתי לרשם החברות גוררת בעקבותיה שורה של סנקציות לרבות, אי ביצוע פעולות לחברה במרשם החברות, עיצום כספי נגד החברה והדירקטורים, אי רישום של שעבודים דבר המקשה על גיוס מימון ועוד.

במידה והחברה מקבלת מכתב רשמי מהרשם שכותרתו התראה טרם רישום חברה כחברה מפרת חוק כדאי להגיש את הדוח השנתי לרשם החברות בתוך שלושים יום ממועד רישום ההתראה.

 

למה נדרשת הגשת דוח שנתי לרשם החברות

מטרת הגשת הדוח לרשם היא לאפשר למגזר העסקי ולציבור הרחב  לקבל מידע מעודכן על חברות פעילות במשק הישראלי. מכיוון וחברות הינן ישויות משפטיות נפרדות מבעלי המניות שלהן, הציבור נזקק למידע נגיש וחיוני אודות פעילותן. במידה וחברה מתפרקת או הופכת לפושטת רגל אין אפשרות לפרוע חובות מבעלי המניות.

הדיווח השנתי שמוגש על ידי חברות בע”מ לרשם מאפשר לכלל הציבור לרבות לספקים ולחברות המימון מידע בסיסי אודות פעילות החברה איתה הם שוקלים או מעוניינים להתקשר עימה.

דוח שנתי לרשם החברות
דוח שנתי לרשם החברות

מה כולל הדוח לרשם החברות

דוח שנתי לרשם החברות צריך לכלול את הפרטים העדכניים על החברה, הדירקטורים ובעלי המניות, לרבות שמה של החברה, כתובת עדכנית, פרטי חלוקת הון מניות, תאריך קיומה של האסיפה השנתית, פרטים מעודכנים לגבי בעלי המניות, פרטי הדירקטורים המכהנים, פרטי רואה החשבון המבקר ועוד.

 

ההשלכות לאי הגשת הדוח השנתי במועד

אי הגשת הדוח השנתי לרשם החברות הינה עבירה על החוק וחברה בע”מ שלא מגישה דוח שנתי במועד, תקבל התראה טרם רישום ההחברה כחברה מפרת חוק. כפי שציינו, הרישום כחברה מפרת חוק גורר סנקציות בסיווג החברה והכרזה על החברה  בתור מפרת חוק תועבר גם לגופים נוספים לרבות גופים פיננסיים וכתוצאה מכך החברה עשויה להתקשות בגיוס אשראי חדש ומימון.

 

סנקציות על חברה מפרת חוק

בנוסף הרשם לא יבצע פעולות עבור החברה במרשם כגון רישום של שעבודים לנכסי החברה, רישום משכון לטובתה של החברה, שינוי בשמה של החברה ובמטרותיה ורישום שעבוד על נכסי אחרים לטובת החברה. על חברה מפרת יוק יכול להיות מוטל עיצום כספי, לרבות עיצומים כספיים על הדירקטורים בחברה. בסמכותו של רשם החברות להביא לפירוקה של חברה שלא משלמת את העיצום הכספי שהוטל עליה.

לאחר הכרזה על חברה כמפרת חוק עקב אי הגשת דוח שנתי לרשם החברות בעל מניות בחברה לא יהיה רשאי להירשם כבעל שליטה בחברה חדשה או כבעל מניות בחברה חדשה.

צרו קשר עוד היום עם רואה חשבון יניב נשר

שאלות ותשובות בנושא פתיחת תיק עצמאי

ממלאים טופס 5  הנקרא גם מורשה לדווח. טופס זה הוא הטופס המקדים להגשת הדו"ח השנתי. בטופס זה יש למלא את שם החברה, מספר ח.פ., מי הוא המורשה לדווח בשם החברה פרטי אופן יצירת קשר עם החברה ועוד.

בדוח השנתי יש לעדכן אם היה שינוי בכתובת של החברה, בכתובת של בעלי המניות של החברה, מי הם בעלי המניות בחברה, מי הם הדירקטורים, האם התבצע שינוי באופן אחזקת מניות החברה, מיהו  רו"ח של החברה ומה הם פרטיו ועוד.

בהתאם לחוק צריך להגיש את הדוח השנתי לרשם החברות בתוך 14 יום מעת קיומה של האסיפה השנתית.  אם חברה פרטית קבעה בתקנון שהחברה אינה חייבת בקיום אסיפה היא עדין חייבת במשלוח דוחות כספיים לבעלי המניות פעם בשנה במועד בו הייתה אמורה להתקיים האסיפה. חובת משלוח הדוח לרשם תהיה בחלוף 14 ימים ממשלוח הדוחות הכספיים לבעלי המניות.

הדוח השנתי לרשם החברות נועד לשקף את מצבה של החברה בעת הגשת המסמך. הדוח כולל פרטים עדכניים על החברה. כיום מגישים את הדוח השנתי באופן מקוון באתר של רשם החברות או בצורה ידנית. במרבית החברות שולחים את הדוח בעזרת גורם מקצועי מייצג כמו רואה חשבון או עורך דין.

חזרו לחלק שמעניין אתכם

רו"ח יניב נשר בפייסבוק | רו"ח יניב נשר בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 10 ביקורות
×
js_loader