הגשת דוח שנתי לעוסק מורשה

אחת לשנה מחויב כל עוסק מורשה להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. על הדו"ח לכלול הן  את כל ההכנסות של השנה שהסתיימה והן את כל ההוצאות של העסק שנעשו במשך שנה זו. את הדוח נדרשים להגיש עד ה – 30 לאפריל של השנה העוקבת, כך שיש זמן מספיק לאסוף את הנתונים ולמלא את הדוח על מנת להגישו כראוי.

דוח שנתי למס הכנסה

דוח שנתי נועד לשקף למס הכנסה את פירוט כלל ההוצאות וההכנסות של העוסק המורשה לרבות הפקדות לקרנות, רווחים שהיו מנכסים כמו גם, מיסים ששולמו במהלך שנת המס הנתונה. באמצעות הדוח, מס הכנסה למעשה מבצע מעקב אחר הפעילות הפיננסית של העוסק המורשה ומחשב את גובה המס הסופי שהוא הוא חייב בשל אותה שנה.

 

היקף הפעילות

לאחר חישוב הדו"ח השנתי, עסקים מורשים ששילמו מס הכנסה במקדמות, יקבלו הודעה באם מגיע להם החזר מס או שעליהם לשלם סכום נוסף אי הגשת דוח שנתי לעוסק מורשה היא עבירה פלילית שיכולה לגרור קנסות ואפילו מאסר. הדוח השנתי צריך להכיל את כלל הנתונים הנדרשים עבור מס הכנסה לשם קבלת תמונת מצב של היקף הפעילות הפיננסית של העסק בשנת המס הרלוונטית.

הגשת דוח שנתי לעוסק מורשה
הגשת דוח שנתי לעוסק מורשה

פירוט הכנסות

יש בעת הגשת דוח שנתי לעוסק מורשה לכלול פירוט של כל ההכנסות שהיו לעסק במהלך השנה לרבות מהפעילות העסקית כמו גם מרווחים מנכסים ותשואות מהשקעות. יש לכלול גם פירוט של כל ההוצאות שהיו לעסק והן מוכרות לצורך מס הכנסה. הדבר נוגע בעיקר להוצאות הקשורות בייצור של ההכנסה, כגון שכר לעובדים,, הוצאות שיווק, שירותי ראיית חשבון, רכישת ציוד ושכירות משרד.

 

אי כפילות בתשלום המס

בעת הגשת דוח שנתי לעוסק מורשה חשוב לדווח על המיסים ששולמו במהלך השנה, לרבות ניכוי מס במקור ותשלומי מקדמות והדבר חיוני בשביל שלא תיווצר כפילות בתשלום המס. יש לכלול בדוח השנתי את ההוצאות על העובדים לרבות הפקדות שבוצעו לביטוח לאומי ולקרן הפנסיה כמו גם ביטוח מנהלים או קרן השתלמות. לדוח השנתי יש לצרף טפסים ודוחות נוספים אשר משלימים את הנתונים שציינו.

 

סיכום הגשת דוח שנתי לעוסק מורשה

הגשת דו"ח שנתי לעוסק מורשה באופן עצמאי אינה מומלצת וכדאי להיעזר ברואה חשבון. הגשת דוח שנתי הינה חובה ועלייך להגיש אותו בזמן. הגשה מאוחרת או לא נכונה של הדוח יכולה לגרור קנסות וביקורות מצד רשויות המס השונות. את המידע עבור הגשת הדוח יש לאסוף ולסדר לאורך שנת העבודה שלך ויש להגיש את הדוח באופן המשקף את המציאות העסקית שלך.

שאלות ותשובות בנושא פתיחת תיק עצמאי

בעת הגשת הדוח השנתי יש לדווח על המיסים ששולמו לאורך השנה באמצעות המקדמות והדבר חשוב בשביל שלא לשלם מס כפול.

באופן עקרוני יש להגיש את הדוח עד סוף אפריל של השנה העוקבת. ישנם מקרים בהם ניתן לקבל דחייה באישורו של  פקיד השומה  דבר המבוצע לרוב על ידי משרד רואי חשבון מייצג.

כל הוצאה מוכרת של העסק מקטינה את סך ההכנסות ובאופן זה מביאה להקטנה ברווח הנקי בעסק. מס ההכנסה על עוסק מורשה מחושב בהתאם לרווח הנקי בעסק ולכן כל הוצאה מביאה להפחתה ישירה בגובה תשלום המס השנתי.

סעיפים מרכזיים שיש למלא בדוח שנתי לעוסק מורשה מורכב כולל פרטים כלליים, הכנסות מיגיעה אישי, הכנסות מרכוש וניכויים וזיכויים.

חזרו לחלק שמעניין אתכם

רו"ח יניב נשר בפייסבוק | רו"ח יניב נשר בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 10 ביקורות
×
js_loader