הלוואה בערבות מדינה

הלוואה בערבות מדינה מאפשרת לבעלי עסקים הקלה בקבלת הלוואה הניתנת על ידי חלק מהבנקים בישראל וזאת בשל העובדה כי המדינה ערבה כלפי הבנק לכך שההלוואה תיפרע. מנגנון זה מאפשר לבעלי עסקים לקבל הלוואות בסכומים גבוהים ובתנאים נוחים לשם הנעת פעילותם העסקית.

תנאי ההלוואה עבור עסק בהקמה

על מנת לקבל הלוואה בערבות מדינה, על המבקש להציג בטוחות בשווי 25% לפחות מגובה ההלוואה המבוקשת. יחד עם זאת, עבור הלוואה לצורך הקמה של עסק, באפשרות המבקש להציג בטוחות בגובה 10% בלבד עבור הלוואה בסכום של עד 300,000 ₪.

יצוין כי עסק בהקמה החפץ בהלוואה הגבוהה מ- 300,000 ₪, יידרש בעמדת בטוחות בסך 25% מגובה הסכום העולה על 300,000 ₪. רצוי להתייעץ עם רואה חשבון מומלץ בשאלת תנאי ההלוואה לעסקים בהקמה. ניתן להתייעץ עם רואה חשבון במרכז, לרבות רואה חשבון בחולון.

 

תנאי ההלוואה עבור עסק פעיל

עסק פעיל המעוניין בקבלת הלוואה בערבות מדינה, אשר מחזור עסקאותיו הינו עד לסכום של 6,250,000 ₪ יידרש להציג בטחונות עד לסכום של 25% מגובה ההלוואה המבוקשת, במידה שההלוואה אינה עולה על סכום של 500,000 ₪. מידע עבור כלל התנאים לעסקים שזהו מחזור עסקאותיהם, ניתן לקבל על ידי פניה אל רואה חשבון במרכז או רואה חשבון בחולון.

במידה שמדובר בעסק שמחזור עסקאותיו עולה על סכום של 6,250,000 ₪ וגובה ההלוואה המבוקשת על ידו הוא עד 8% מהמחזור העסקי, יידרש המבקש בהעמדת בטוחות עד לסכום של 25% מגובה ההלוואה. למידע נוסף על תנאי ההלוואה לעסקים פעילים, ניתן לפנות לייעוץ אצל רואה חשבון במרכז, רואה חשבון בחולון או כל רואה חשבון מומלץ.

 

הליך אישור ההלוואה

עסק המעוניין בקבלת הלוואה בערבות מדינה, נדרש להגיש בקשה מסודרת באתר הקרן להלוואות בערבות מדינה. לאחר הגשת הבקשה וצירוף המסמכים הרלוונטית, תיבדק האפשרות למתן הלוואה על ידי משרד רואי חשבון הממונה מטעם הממשלה לבדיקת יכול ההחזר של העסק ותקינות המסמכים שהוגשו, ובהמשך תימסר למבקש תשובה באשר לאישור או דחיית בקשתו.

הלוואה בערבות מדינה

על ידי מי ניתנת ההלוואה

המדינה אינה הגורם המספק את ההלוואה, אלא הגורם המספק ערבות לפירעון ההלוואה עבור הבנק ממנו מבוקשת ההלוואה. עסקים אשר היו זוכים לתשובה שלילית לקבלת הלוואה מהבנק, עשויים לקבלה לאחר שתינתן להם ערבות מצד המדינה.

הבנקים אשר באפשרותם להעמיד הלוואה בערבות מדינה הינם בנק לאומי, בנזק מזרחי טפחות, בנק מרכנתיל והבנק הבינלאומי. לקבלת מידע נוסף בדבר אופן ההתקשרות עם אחד מהבנקים הללו לטובת קבלת הלוואה, רצוי לפנות אל רואה חשבון מומלץ. ניתן למצוא רואה חשבון במרכז או רואה חשבון בחולון.

 

ליווי על ידי רואה חשבון מומלץ – הדרך הנכונה לקבלת הלוואה בערבות מדינה

על מנת לנצל בצורה מיטבית את האפשרות לקבלת הלוואה בערבות מדינה, מומלץ להסתייע בשירותיו של רואה חשבון. יניב נשר, משרד רואי חשבון, הוא משרד בעל ניסיון המלווה בעלי עסקים במהלך הליך הבקשה להלוואה, וזאת בצורה מקצועית ויעילה.