הנהלת חשבונות בנחלים

שירותי הנהלת חשבונות בנחלים הם בבסיסם שירות בו לוקחים את כל הניירת של העסק לרבות הוצאות והכנסות,  דפי בנק, דפי כרטיס אשראי וכן הלאה ורושמים אותם בהתאם להוראות החוק. מעבר לכך שביצוע הנהלת חשבונות הינה חובה חוקית היא גם כדאית מאוד לעסק מכיוון שדרכה ניתן לקבל שיקוף של העסק, לאן הלך הכסף, באיזה חודש היו יותר הכנסות ומהי מידת הרווחיות.

 

מה כוללים שירותי הנהלת חשבונות

משרדנו מספק שירותי הנהלת חשבונות לחברות ועצמאים לרבות ניהול ספרי העסק באופן מקצועי ובהתאם להוראות ניהול ספרים המתאימות לאופי העיסוק ותוך קליטה של כלל מסמכי העסק במערכת הנהלת החשבונות. אנו מספקים שירות הנהלת חשבונות בנחלים הכולל המצאה של דוח רווח והפסד בכל רבעון, מעקב שוטף אחר פעילותו של העסק לאורך השנה כולה וביצוע של כלל הדיווחים השוטפים לרשויות המס.

 

אמינות ואמון בין הלקוח להנהלת החשבונות

הנהלת חשבונות כוללת הפקת מידע חיוני וחשוב ולשם הפקתו נדרשת רמה גבוהה של אמון בין הלקוח לבין הגוף המספק את שרות הנהלת החשבונות. כאשר מדובר על עסקים קטנים ובינוניים בדרך כלל יש צורך בביצוע שירותי הנהלת חשבונות בצורה ריכוזית, כאשר גוף יחיד מטפל בכלל העניינים הפיננסיים. רמת הביזור של הפעולות בהנהלת החשבונות הינה נמוכה והשליטה בכל האספקטים הנדרשים לעסק יחסית פשוטה.

הנהלת חשבונות במרכז

שירותי הנהלת חשבונות בנחלים לחברות ותאגידים

כפי שציינו, שירותי הנהלת חשבונות לעסקים קטנים ובינונים נדרשים לענות על צרכים בסיסיים וזאת מכיוון שהפעילות העסקית היא בקנה מידה קטן יחסית ורמת הפעילות העסקית ממוקדת במספר קטן של ספקים, מועסקים ולקוחות כמו גם, במחזור עסקי קטן יחסית.

לעומת זאת כאשר מדובר בעסקים מורשים וחברות גדולות יותר יש צורך בשירותי הנהלת חשבונות בנחלים מורכבים יותר עקב הפעילות הענפה מול ספקים, לקוחות, בנקים וכן הלאה. לדבר יש השפעה על היקף שירותי הנהלת החשבונות הנדרשים ועל ואופן ביצוע העבודה.

 

שיטות שונות לניהול חשבונות

קיימות שתי שיטות שונות לניהול חשבונות ואלו, מערכת חד-צידית אשר מיועדת לעוסק מורשה או עוסק פטור ומערכת כפולה המיועדת לחברות ועצמאים המחויבים בניהול חשבונות בהתאם לשיטה זו על פי התקנות של מס הכנסה. הנהלת חשבונות בנחלים מבוצעת באמצעות מנהל חשבונות שהוא האחראי לביצוע הרישום באופן נכון ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים.

כאשר ניהול החשבונות מנוהל בהתאם לכללים ולתקנות, ניתן יהיה בכל רגע נתון להתבונן במצבו הכללי של העסק ולהסיק מסקנות לגבי מצב הרווחים או ההפסדים על מנת לייעל את המערכת.

הנהלת חשבונות חד- צידית מספקת לבעל העסק מידע רק לגבי הרווחיות וההפסדים של בית העסק אך לא הרבה מעבר לכך. הדבר נובע מכך שבשיטה זו מתבצע רישום של הכספים הנכנסים והיוצאים מחשבון העסק בלבד.

 

שירותי הנהלת חשבונות מלאים

שירותי הנהלת חשבונות בנחלים כוללים את המיון של החומר השוטף של הפעילות העסקית וחלוקת החומר בהתאם להכנסות וסוגי ההוצאות השונים. בהמשך למיון החומר מתבצעת הקלדה של הנתונים לתוכנת הנהלת החשבונות המתאימה בין אם זו חד-צידית ובין אם זו כפולה.

בנוסף לאיסוף הנתונים שירותי הנהלת חשבונות יכולים לכלול ביצוע של בדיקת רציפות על מנת לוודא שלא קיימות קפיצות במספרי חשבוניות ההכנסה ועל מנת לוודא שכלל החומר שאמורים להגיע כל חודש או חודשיים אכן הגיעו לרבות המידע על משכורות ותשלומי חשבונות שוטפים.

 

חדש במשרד רואה חשבון יניב נשר!

שירות איסוף מסמכים עבור הדו"ח חודשי ומע"מ
ישירות מבית העסק שלכם!
כעת ניתן להעביר מסמכים בשוטף ע"י שירות משלוחים ייעודי שמשרדנו מספק.

 

הנהלת חשבונות כפולה

הנהלת חשבונות כפולה הינה מורכבת יותר ולרוב נדרשת בעבור חברות ועמותות. במסגרת שירות הנהלת חשבונות זה, בנוסף להכנסות ולהוצאות של העסק, יש צורך לבצע רישום גם של החובות העתידיים, הנכסים, תזרים המזומנים, יתרות החוב של הלקוחות כמו גם נתונים רבים נוספים. למעשה בשיטה זו יש צורך לרשום כל שקל שנכנס או יוצא ולא רק כאשר מדובר על הכנסה או הוצאה.

על כל שקל שיוצא או נכנס נרשמות בספרים שתי פקודות, הן על ההכנסה והן על ההוצאה תוך ציון מהיכן הכסף הגיע או לאן הוא הלך. שירותי הנהלת חשבונות בנחלים בשיטה הכפולה כוללת עבודה חשבונאית רבה יותר אך היא מעניקה יתרונות רבים בכל הנוגע למידע המתקבל וליכולת הניתוח של הנתונים.

 

ביצוע בדיקות לאופן ההתנהלות העסקית

בהנהלת חשבונות כפולה ניתן לבצע מגוון של בדיקות נוספות לרבות ניתוח קופה וכרטיסי אשראי כמו גם התאמות בנקים. הדבר מאפשר לוודא כי הלקוח ביצע את כל ההוצאות הנדרשות וגבה ודיווח את כל ההכנסות. בהנהלת חשבונות כפולה ניתן להפיק דוחות מפורטים על מנת לבדוק לעומק נושאים רבים הנוגעים לאופן ההתנהלות והתפקוד של העסק.

בחירת השיטה המתאימה

הקריטריונים המכתיבים את שיטת ניהול החשבונות לו העסק מחויב נגזרים מתקנות מס הכנסה כמו גם מסעיפי חוק החברות, חוק העמותות ומקורות נוספים. הקריטריונים כוללים את מספר העובדים המועסקים בארגון או בעסק, היקף הפעילות הפיננסית ועוד. משרד רואי חשבון יניב נשר מספק הן שירותי הנהלת חשבונות חד- צידית והן שירותי הנהלת חשבונות כפולה בהתאם לדרישות המדינה ולצרכי העסק.

 

פעולות של הנהלת חשבונות

על פי החוק כל עסק בארץ שיש לו הכנסות בשנת המס חייב לנהל חשבונות. שירותי הנהלת חשבונות בסיסיים צריכים להתבצע בהתאם לחוקי מדינת ישראל לרבות חוק המע"מ, הוראות מס הכנסה, תקנות ניהול ספרים ותקנות ניהול פנקסי חשבונות. השירותים המתאפשרים באמצעות הנהלת חשבונות:

  • רישום מדויק של כלל התשלומים בהתבסס על חשבוניות המס
  • רישום מדויק של כלל התקבולים
  • רישום המע"מ בעסק לרבות כמה נגבה וכמה שולם
  • ניהול ספרים מלא כולל תקבולים תשלומים, נכסים, התחייבויות והון עצמי
  • רישום למס הכנסה לרבות תשלום מקדמות ודיווח תקופתי
  • שמירה של כלל המסמכים הפיננסיים בצורה מסודרת
  • הפקת דו"חות מקיפים לרבות תזרים מזומנים ודו"ח רווח והפסד
  • ביצוע תשלומים
  • הפקת שכר כשירות חשבות משלים

שימוש בתוכנות מתקדמות

כיום קיימת פריחה משמעותית מבחינה טכנולוגית בשימוש בתוכנות מתקדמות ברמת הלקוח להנהלת חשבונות והדיגיטליזציה מאפשרת לייעל את אופן הפעילות של הנהלת החשבונות ברמת העסק. ניתן כיום לעשות שימוש במגוון של כלים מקצועיים ומתקדמים לניהול חשבונות לרבות הפקת הצעות מחיר, דרישות לתשלום וחשבוניות.

תוכנות להנהלת חשבונות מאפשרות כיום לצמצם את העלויות של העסק בכל הנוגע להנהלת חשבונות ולקבל את כל הנתונים הרלוונטיים לשם ניהול החשבונות ביעילות בהתאם לחוק.

 

לוגו יניב נשר משרד רואי חשבון

משרד רואי חשבון יניב נשר

משרד רואי חשבון יניב נשר מספק שירות חיצוני של הנהלת חשבונות בנחלים תוך הגעה לאתר החברה וביצוע של כלל הפעולות הנדרשות לשם הנהלת החשבונות בפיקוחו של רואה חשבון. אנו יכולים לדאוג לניהול מקצועי של ספרי העסק בהתאם להוראות החוק המתאימות לפי אופי העסק וסוג העיסוק שלכם.

בנוסף לשירותי הנהלת החשבונות, משרדנו יכול לבצע  את כל הדיווחים השוטפים לרשויות על מנת שלא תידרשו להתמודד מול הרשויות בעצמכם על ידי רואה חשבון מוסמך, בקיא ומנוסה בעבודה מול רשויות המס. במסגרת השירות נוכל להפיק עבורכם בכל חודש מאזן לפעילות העסק על מנת לאפשר לכם לבחון את מצב הרווחיות של העסק באותו החודש, הן בהשוואה לחודשים קודמים והן תוך השוואה לפעילות הכלכלית לאורך השנה כולה.

כחלק מאספקת שירותי הנהלת חשבונות אנו מקפידים לקיים עם כל לקוח פגישות תקופתיות במסגרתן ניתן מענה לכל שאלה העולה מהדוחות והמאזנים המוגשים ללקוח על מנת לאפשר הפקת לקחים ולשם ייעול הפעילות הניהולית והכלכלית של העסק. לקביעת פגישה צרו עמנו קשר.

 

רואה חשבון יניב נשר מגיע לבית העסק שלך לפגישה אישית

ממוקם במרכז? פגישה ראשונית בבית העסק לביצוע הערכה פיננסית ראשונית והיכרות אישית!

שאלות ותשובות - הנהלת חשבונות בנחלים

בהנהלת חשבונות כפולה אפשר לבצע ניתוחי קופה וכרטיסי אשראי ולבדוק את התאמות נתוני הבנקים. כך ניתן לוודא כי הלקוח התמיד בביצוע של כלל ההוצאות הנדרשות והדיווח על ההכנסות מדויק. בהנהלת חשבונות כפולה ניתן גם להפיק דוחות מפורטים ולבדוק לעומק נושאים שונים הנוגעים להתנהלות העסקית.
שירות הנהלת חשבונות פנימי נעשה על ידי מנהל חשבונות המועסק כשכיר בעסק או בארגון ועבודתו תתרכז רק בעסק זה. שירות חיצוני של הנהלת חשבונות ניתן על ידי חברת הנהלת חשבונות בנחלים אשר מטפלת גם בלקוחות נוספים.
ההבדל המרכזי בין שני השיטות הללו של הנהלת חשבונות בירושלים הינו באופן שבו מתבצע ניהול פנקסי החשבונות. בהנהלת חשבונות חד צידית הפנקסים למעשה כוללים רק את הרישום של ההכנסות וההוצאות. בהנהלת חשבונות כפולה לצד רישום ההוצאות וההכנסות מקיימים גם רישום של אופן הביצוע של התקבולים והתשלומים.
לאחר שכירת משרד הנהלת חשבונות בנחלים יש צורך לפתוח תיק במע"מ, במס הכנסה ובביטוח לאומי. יש להכין קבלות או חשבוניות מס בהתאם להיות העסק מורשה או פטור ולהזין את ההוצאות השוטפות. בנוסף יש לבצע את תשלומי המע"מ ומקדמות המס ולהגיש את הדוח השנתי.
חזרו לחלק שמעניין אתכם

רו"ח יניב נשר בפייסבוק | רו"ח יניב נשר בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 10 ביקורות
×
js_loader