חוק לצמצום שימוש במזומן

בשנת 2018 חוקק החוק לצמצום השימוש במזומן. חוק זה החיל מגבלות רבות על בעלי עסקים ממגוון תחומים, בכל הקשור לקבלת תמורה במזומן עבור השירות אותו הם מספקים. על כן, כל בעל עסק נדרש להכיר את הוראות החוק על מנת שלא יוטלו עליו קנסות כבדים.

תופעת ההון השחור

על פי הערכה שבוצעה על ידי רשויות המס, היקף ההון שאינו מדווח נאמד בעשרות מיליארדים של שקלים. מאחר שיש קושי להתחקות אחר מעבר כסף מזומן מיד ליד, סומנו העסקאות במזומן כנקודת התורפה במעקב אחר הכנסות מצד רשויות המס. לקבלת מידע נוסף בנושא היקפי ההון הלא מדווח במדינה, רצוי לפנות לרואה חשבון מומלץ.

 

מטרת החוק

בבסיס החוק הוחלט, כי האפשרות של תשלום במזומן עבור שירותים שונים תוגבל לסכומים נמוכים לשם מעקב אחר תנועות כספיות בהיקף גבוה. עמידה בכללי החוק היא אלמנט חשוב עבור עסקים המעוניינים בקבלת הלוואה בערבות מדינה. על מנת לעמוד בכללים לקבלת הלוואה בערבות מדינה, רצוי לפנות לרואה חשבון בחולון או כל רואה חשבון במרכז המתמחה בתחום זה.

 

הגבלת הסכום לתשלום במזומן החל על עסקים

החוק לצמצום השימוש במזומן מאפשר לבצע עסקאות במזומן שאינן עולות על סכום של 11,000 ₪, כאשר מדובר בשירות הניתן על ידי מרבית סוגי העסקים. כמו כן, אוסר החוק על קבלת מזומן מתייר בגין אספקת שירות כלשהו בסכום העולה על 40,000 ₪. רצוי להתייעץ עם רואה חשבון מומלץ באשר לחובה החלה על עסקים. ניתן למצוא רואה חשבון במרכז לרבות רואה חשבון בחולון.

 

הגבלות הסכום לתשלום במזומן החלות על כל אדם

בעוד שחלק מההגבלות חלות באופן ספציפי על בעלי עסקים, ישנן הוראות אשר מגבילות כל אדם לעשות שימוש במזומן מעל לסכום מסוים. כך למשל, נאסר על כל אדם לעשות שימוש במזומן באופן פרטי בגין כל סוגי העסקאות, לרבות מתנה, בסכום העולה על 50,000 ₪. החוק מונה גם עסקאות בהן מוגבל כל אדם לביצוע עסקאות בסכום העולה על 11,000 ₪.

חוק לצמצום שימוש במזומן

סכום זה חל גם על תרומות או הלוואות פרטיות, אולם אינו חל על הלוואות הניתנות על ידי גופים פיננסיים מוכרים לרבות הלוואה בערבות מדינה. לשם קבלת מידע נוסף בנדון, רצוי לפנות אל רואה חשבון במרכז, רואה חשבון בחולון או כל רואה חשבון מומלץ אחר אשר ביכולתו לספק מידע הנוגע לאופן קבלת הלוואה בערבות מדינה.

 

קנסות ועונשים

קבלת מזומן עד לסכום של 25,000 ₪, תגרור עיצום בגובה 15% מהסכום שהתקבל, קבלת מזומן בסכום שבין 25,000 ₪ ל- 50,000 ₪ תגרור עיצום בגובה 20%, וקבלת מזומן בסכום העולה על 50,000 ₪, תגרור עיצום בגובה 30%. ניתן לקבל מידע נוסף על גובה העיצומים והאפשרות לערער עליהם, על ידי פניה לרואה חשבון במרכז, לרבות רואה חשבון בחולון.

 

ליווי על ידי רואה חשבון מומלץ – הדרך הבטוחה להימנע מקנסות

מילוי הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן הוא אלמנט מהותי בניהול העסק. יניב נשר – משרד רואי חשבון, מספק ליווי מקצועי ומבוסס ניסיון עבור כלל העסקים והחברות לצורך עמידה בתנאי החוק והימנעות מקנסות ועיצומים.