חסכון במס לבעלי חברות – מדריך חובה

תכנון נכון עשוי להוזיל את הוצאות המיסים של בעלי חברות. בעל חברה שיש לה רווחים רשאי להחליט אם למשוך את רווחי החברה כדיבידנד או כשכר. להחלטה זו יש משמעות מבחינת המיסוי ומאפשרת חסכון במס לבעלי חברות שכן משיכת שכר מהווה הוצאה של החברה הכוללת בתוכה גם עלויות סוציאליות ומס הכנסה ואילו משיכת דיבידנד חייבת בשיעור מס קבוע של 30%  וקיים פטור מתשלומים לביטוח לאומי.

דוגמא מספרית

על פי חישובים שנעשו על מנת לבצע חסכון במס לבעלי חברות מומלץ למשוך שכר מהחברה בסכום של עד כ- 20,000  ש”ח וכל סכום מעבר לכך כדאי למשוך אותו כדיבידנד.לדוגמא, שכר של 20,000 לצד דיבידנד בסך של 20,000 ש”ח יחסוך לבעלי החברה אלפי שקלים כל שנה לעומת משיכת שכר של 40,000 ש” על כל העלויות הנלוות לכך מבחינת מיסוי והפרשות סוציאליות.

 

לחסוך במס הכנסה

מכיוון שמס הכנסה מחושב על בסיס שנתי ניתן לקראת סוף השנה להקדים ולשלם על הוצאות שונות של העסק וכך להקטין את הרווח החייב במס. הוצאות רלוונטיות עבור חסכון במס לבעלי חברות שניתן להקדים ולשלם לקראת סוף השנה כוללות הוצאות פרסום, אגרות לעסק, הוצאות אחזקה, , הוצאות ביטוח עסק, הוצאות ביטוח רכבים ועוד. יש לשמור על עקביות לאורך השנים מכיוון שלפקיד השומה יש סמכות לפסול הוצאות שהינן חריגות.

ניתן גם להקטין את הרווח החייב במס על ידי איחור בקבלת הכנסה בהתאם למועד קבלת הכסף המקורי אך השינוי נדרש להיות סביר והגיוני.

חסכון במס לבעלי חברות - מדריך חובה
חסכון במס לבעלי חברות – מדריך חובה

הפקדה לקרן השתלמות לשם חסכון במס לבעלי חברות

לעצמאים יש אפשרות להפקיד לקרן השתלמות כל שנה עד לגובה תקרה על מנת לזכות בניכוי מההכנסה החייבת. ניכוי למעשה מקטין את סכום ההכנסה החייבת במס. במטרה לזכות בהטבה זו יש להפקיד עד 4.5% מההכנסה החייבת לקרן ההשתלמות ועד לתקרת הטבת המס בסך של 11,835 ש"ח. חשוב לדעת כי לאחר 6 שנים ניתן יהיה למשך את הכספים מהקרן ללא תשלום מס.

 

הפקדה לקרן פנסיה

ניתן לחסוך במס גם על ידי הפקדת כספים לקרן הפנסיה  של העצמאי. ניתן להפקיד עד 16% מההכנסה עד לתקרה שנתית המשתנה מעת לעת וליהנות מהטבת מס שבחלקה הינה  ניכוי והקטנת המיסוי וחלקה זיכוי ממס. מתוך הפקדה של 16% החלוקה היא שעל 11% מההכנסה השנתית נקבל ניכוי ועל 5% מההכנסה השנתית נקבל זיכוי של 35% מהסכום שהופקד.

 

מיסוי דו שלבי

בחברה בע"מ המיסוי הוא דו  כאשר פעם אחת משלמים מס ברמת החברה בשיעור של  23% מס ובפעם השנייה משלמים מס דיבידנד במשיכת הכסף. חשוב לדעת כי אין חובה למשוך דיבידנד וניתן להשקיע את הכסף בהשקעות שונות ולפתח את העסק על מנת להפוך אותו ליותר רווחי בטווח הארוך. חברה פטורה גם מתשלום ביטוח לאומי בגין רווחיה ועצמאי חייב בתשלום ביטוח לאומי עד לתקרה של 44,020 ש"ח בחודש.

צרו קשר עוד היום עם רואה חשבון יניב נשר

שאלות ותשובות בנושא פתיחת תיק עצמאי

מס דיבידנד הוא מס המוטל על בעלי המניות בחברה, לאחר שהחברה החליטה לחלק את הרווחים בין בעלי המניות. המס מוטל על המקבל של הדיבידנד ומתוך מה שקיבל  ולא על החברה המחלקת אותו. על פי הוראת שעה, שיעור מס על  דיבידנד מוטב הינו של 25% בלבד.

מס הכנסה מחושב על בסיס שנתי וניתן לקראת סוף השנה להקדים ולשלם על הוצאות העסק ובכך להקטין את סכום הרווח החייב במס. ישנן מגוון של הוצאות רלוונטיות עבור חסכון במס לבעלי חברות שניתן להקדים לרבות אגרות לעסק, הוצאות ביטוח עסק, הוצאות ביטוח רכבים ועוד.

לעצמאים יש אפשרות להפקיד לקרן השתלמות כל שנה עד לגובה התקרה הקבועה על מנת לזכות בניכוי מההכנסה החייבת. הניכוי למעשה מקטין את סכום ההכנסה החייבת במס של העצמאי. לאחר 6 שנים יהיה גם אפשר למשך את הכספים מהקרן ללא תשלום מס.

חלוקה נכונה בין גובבה השכר וגובה הדיבידנד הוא המפתח לחיסכון משמעותי של אלפי שקלים כל שנה.

חזרו לחלק שמעניין אתכם

רו"ח יניב נשר בפייסבוק | רו"ח יניב נשר בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 10 ביקורות
×
js_loader