ייעוץ מס – איך לבחור נכון את יועץ המס שלכם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

ייעוץ מס כולל תחתיו את כל העולם שקשור בהתנהלות אל מול הרשויות ביחס להכנסותיכם. יועץ המס אמור לדאוג לכם לביצוע תכנון מס, ייצוג מול שלטונות המס ייצוג בפני המוסד לביטוח לאומי בסוגיות של גביית דמי ביטוח לאומי, הכנת והגשת דו"ח שנתי לפקיד השומה והכנת והגשת הצהרות הון. כל בעל עסק יכול להחליט שהוא פועל בעצמו מול רשויות המס או באמצעות אדם אחר כמו עורך דין או רואה חשבון, אך ליועץ מס מוסמך שהוכשר לכך חשיבות רבה עבור העסק שלכם.

 

ייעוץ מס מקצועי שווה לכם כסף

בואו נבדיל קודם כל בין יועץ מס לרואה חשבון. יועץ מס עוסק אך ורק במתן ייעוץ בענייני מיסים ובייצוג נישומים בפני רשויות המס בארץ. לרואה חשבון לעומתו יש השכלה רחבה הרבה יותר והוא עוסק בתחומים נוספים מלבד אלו שצויינו. ראוי לציין שהכשרתו של יועץ מס ממוקדת יותר בתחום המסים ועל כן בתחום זה יד לו עדיפות. יועץ מס בארץ יכול לייצג את הנישום גם בפני רשויות מס בחו"ל.  ומעבר לייעוץ ולייצוג נישומים יועץ המס עוסק במילוי דוחות שיש להגיש לרשויות המס, לרבות דו"ח שנתי, ומתוקף תפקידו הוא מייעץ ומסייע לעסקים ולחברות להתנהל נכון ועל פי התקנות, הנהלים והחוקים.

בעזרת יועץ מס מנוסה ניתן לבצע תכנון מס כדי להפחית את תשלומי המס בדרכים לגיטימיות – תכנון מס הוא חלק בלתי נפרד מניהול פיננסי של עסק או של חברה (של יחיד או של שותפים), וניתן באמצעות תכנון נכון להפחית את תשלומי המיסים

 

חסכון במס נותן לעסק שלכם אוויר לנשימה

לחיסכון במס, הטבות מס והחזרי מס יש חשיבות עצומה אצלנו בארץ, בעיקר בגלל המיסים הרבים שנגבים מהאזרחים ומבעלי העסקים. החיסכון שנוצר  יכול לאפשר לעסק לנשום, לצאת מלחץ תזרימי ולהשקיע את הסכומים כדי לייעל ולשפר את שירותיו ומוצריו, ואף להרחיב את עיסוקיו.

כחלק משירותי המשרד, אנו יודעים לחשב במדויק את ההכנסה החייבת של העסק וכן את הסכום אותו יש לשלם לרשות המיסים ולמוסד לביטוח לאומי. בתחילת הרבעון השלישירואי החשבון במשרדנו יושבים ובונים תחזית שנתית שוטפתכדי לחזות ברמה הקרובה ביותר לסכום המס אותו בעל העסק יידרש לשלם ובהתאם לזאתרואה החשבון ממליץ להגדיל או להקטין את מקדמות מס הכנסה ובכך למנוע הפתעות מס מיותרות בעת הגשת הדו"ח האישי. בנוסף אנחנו יודעים לבצע את ההתאמות הדרושות כדי להקטין את תשלום המס