מדרגות מס הכנסה לעוסק מורשה

אחת לשנה מתעדכנות מדרגות מס ההכנסה שעצמאי בישראל צריך לשלם. המדרגות מתעדכנות לפי תקנות מס הכנסה ועל כל עצמאי לשלם בהתאם לגובה הכנסות שלו וקריטריונים נוספים. המס הנהוג בישראל הוא מס פרוגרסיבי מומלץ לקחת בחשבון שיקולי מיסוי לפני שאנו מקימים עסק או תוך כדי בניהולו השוטף. הנה כל מה שאתם צריכים לדעת על מדרגות מס ההכנסה על עצמאים בישראל.

מה משפיע על דרגות המס?

ככלל, בישראל בין אם אתם שכירים ובין אם אתם עצמאים נהוגה שיטת מס פרוגרסיבית במטרה לצמצם את הפערים החברתיים ולאפשר לעסקים ושכירים חלשים יותר להתקדם ולשמור על מרבית הכנסתם. פירוש הדבר שככל שההכנסה שלכם בעסק גבוהה יותר ככה שיעור המס שתידרשו לשלם יהיה גבוה יותר אף הוא.

ההכנסה החייבת במס מחולקת לשכבות כשלכל שכבה דרגת מס אחרת. שכבות אלו מכונות מדרגות מס וככל שההכנסה עולה כך צריך לשלם יותר אחוזי מס על הסכום שהורווח במדרגת המס. מדרגות המס וגובה המס יכולים להשתנות גם בהתאם למקור ההכנסה. בייחוד ישנם הבדלים בין הכנסות שמגיעות מיגיעה (מאמץ) אישית ובין מקורות הכנסה נוספי שאינם מיגיעה כמו קבלת כספים משכירות על נכסים.

מחזור ההכנסות מחושב באופן שנתי ולא חודשי כפי שנהג אצל שכירים וניתן לקבל נקודות מס יאפשרו להפחית את גובה המס גם במקרה שאנו נמצאים במדרגת מס יחסית גבוהה. כדי לדעת בעבור אילו קריטריונים ניתן להשיג פטור מלא או חלקי ממס מומלץ לפנות אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי שיוכל לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים בחבות המס.

ניתן להיעזר במחשבונים שוני על מנת לחשב את גובה המס הספציפי המתאים עבורכם, בחישוב יש לשים לב כי תשלום המס נעשה על גובה המדרגה ולא על כלל הסכום כפי שנהוג בתשלומי מס פרוגרסיבי אצל שכירים.

 

תכלס, מה גובה המס?

יש הבדל בין הכנסות מיגיעה אישית כמו עסק (הנושא העיקרי של המאמר) ובין הכנסות שאינן מיגיעה אישית כמו שכירות (נפרט על כך בקצרה בהמשך).

מדרגות מס הכנסה לעוסק מורשה
מדרגות מס הכנסה לעוסק מורשה

הכנסות מיגיעה אישית ומעסק בפרט

מצורפת טבלה שמראה את גובה המס בהתאם לגובה הכנסה שנתית כלשהי של עסק. על מנת לתת מושג טוב יותר לגבי גובה ההכנסה כדאי לחלק את ההכנסה ב-12 כדי לקבל את ההכנסה החודשית המוקשת לכן צורפה בטבלה גם עמודה כזאת (חשוב לדעת אבל שאם יש תנודתיות בהכנסה החודשית הסכום הקובע הוא הסכום השנתי).

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (לשם דוגמא) שיעור המס באחוזים
עד 81480 עד 6790 10
81480-116760 6790-9730 14
116760-187440 9730-15620 20
187440-260520 15620-21710 31
260520-542160 21710-45180 35
542160-698280 45180-58190 47
מעל 698280 מעל 58190 50

 

עבור עצמאי ההכנסה החייבת במס היא סך ההכנסה שלו פחות קיזוזים פטורים וניכויים המותרים על פי חוק. הנתונים בטבלה תקפים לשנת 2023 ומשתנים על בסיס שנתי. כדאי לשים לב לעובדה שניתן להוריד את גובה המס הן על ידי פטורים וקיזוזים והן על ידי נקודות מס שיכולות להוביל להורדה בגובה המס.

 

הכנסה שאינה מיגיעה אישית

אם יש לכם נכס שאתם משכירים הדבר נחשב להכנסות שאינן מיגיעה אישית. במידה ומלאו לכם שישים גובה המס על כנסה שאינה מיגיעה אישית יהיה זהה להכנסה בטבלה למעלה. במידה ועוד לא לאו לכם שישים גובה ההכנסה יהיה כפי שרשום בטבלה שאצרף מיד.

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (לשם הדוגמא) גובה המס באחוזים
עד 260520 עד 21710 31
260520-542160 21710-45180 35
542160-698280 45180-58190 47
מעל 698280 מעל 58190 50

 

דוגמאות

לפעמים קצת קשה להבין מטבלאות ומפרטים טכניים את גובה המס המשולם לכן ניתן כמה דוגמאות שיעזרו להבן כמה מס באת משלמים וכמה כסף יישאר לנו בסוף בכיס.

 

דוגמא 1

עובדת מרוויחה 6000 שקלים בחודש מיגיעה אישית (בין עם הכנסה מעסק לאחר ניכויים ובין אם היא מקבלת זאת כשכירה). נבדוק טבלה ונגלה שהכנסה עד 6790 שקלים נמצאת במדרגה הנמוכה ביותר בטבלה וחייבת בס בגובה עשרה אחוזים. לכן גובה המס שהעובדת תידרש לשלם הוא הכפלה של הסכום (6000) ב-0.1 כלומר 600 שקלים ישולמו לס הכנסה ואילו 5400 יישארו אצל העובדת.

עם זאת, יש לשים לב לנקודות הזיכוי שעשויות להשפיע באופן משמעותי על גובה המס. העובדת זכאית ל2.75 נקודות זיכוי (2.25 מכיוון שהיא תושבת ישראל ועוד 0.5 נקודה מכיוון שהיא אישה). 2.75 נקודות זיכוי מתורגמות לזיכוי שנתי של 7755 שקלים. גובה המס לשנה של העובדת הוא 7200 שקלים (600 שקלים כל חודש כפול 12 חודשים) ומכיוון שזיכוי המס גבוהה מהמס שהעובדת חייבת בתשלום לא ינוכה מס הכנסה בכלל מהכנסתה.

 

דוגמא 2

הדוגמא הראשונה הייתה פשוטה יחסית משום שהעובדת הייתה במדרגת המס הראשונה. נבדוק כעת קרה בו עובד לא נמצא במדרגה הראשונה ומרוויח 10000 שקלים בחודש. על המדרגה הראשונה עד 6790 שקלים הוא ישלם 10 אחוז כפי שמצוין בחוקי מס הכנסה, כלומר הוא ישלם 679 שקלים.

על המדרגה השנייה המורכבת מההפרש מהקצה העליון של המדרגה עד לקצה התחתון כלומר מ9730 ועד 6790 יש 2940 שקלים, העובד ישלם את גובה המדרגה השנייה – 14 אחוז שהם 411 שקלים. את היתרה (10000 שקלים פחות 9730 שקלים, 270 שקלים) יש לחייב בגובה מדרגת המס השלישית – 20 אחוזים כלומר עוד 54 שלים. סך הכל העובד יצטרך לשם על הכנסתו 1144 שקלים שהם כ-11.5 אחוזים הכנסתו הכוללת.

גם כאן חשוב לשים לפטורים ולנקוות הזיכוי שהעובד יכול להיות זכאי להם ועשויים להוריד משמעותית את גובה המס שהוא ישלם. ניתן לקבל נקודות זיכוי בגין תושבות ביישובים מסוימים זיכויים בגים הפרשות לביטוח פנסיוני ועוד.

 

הבהרה לגבי הדוגמאות

בדוגמאות הנ"ל חישבנו מס הנכסה לפי גובה ההכנסה החודשית של אותו העובד וזה היה אפשרי משום שהנחנו שהעובד מרוויח את אותה הכנסה לאורך כל השנה. במידה ועובד מרוויח הכנסה מסוימת במשך מספר חודשים בלבד אך לא מרוויח כל השנה מה שיקבע את גובה המס הוא ההכנסה השנתית של העובד ולא החודשית.

למשל, בדוגמא 1 העובדת מרוויחה 6000 שקלים בחודש כלומר 72000 שקלים בשנה. גם אם יש עובדת שמרוויחה 24000 שקלים בחודש אך היא עובדת רק שלושה חודשים בשנה גובה המס יהיה דומה (שכן גם כאן ההכנסה השנתית היא בגובה של 72000 שקלים בשנה.)

 

סיכום

מס הכנסה בישראל הוא פרוגרסיבי גם כאשר אנו שכירים וגם כאשר יש ברשותנו עסק. פירוש הדבר הוא שככל שנרוויח יותר כך נדרש לשלם גם יותר מס הכנסה עבור הינה. לצורך גך מס הכנסה קובע את מדרגות המס – מעל איזה הכנסה צריך לשלם וכמה אחוזים יש לשלם על כל מדרגה ומדרגה. מומלץ להיות בקיאים בגובה המדרגות ולפנות לייעוץ במידת הצורך. גובה המס יכול להיות גורם משמעותי מאוד בכדאיות וברווחיות של העסק.

אנו במשרד רואי החשבון יניב נשר מעניקים שירות אמין ומקצועי תוך שימוש בניסיון של שנים ומאות לקוחות מרוצים. נשמח אם תפנו אלינו בכל בקשה או שאלה ונעמוד לשירותכם באדיבות והמקצועיות המרבית.

שיתוף ברשתות החברתיות
Facebook
Twitter
LinkedIn
חזרו לחלק שמעניין אתכם

רו"ח יניב נשר בפייסבוק | רו"ח יניב נשר בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 10 ביקורות
×
js_loader