מהו טופס 1324?

טופס 1324 מהווה נספח לטופס 1301. את טופס 1301 צריכים מלא עצמאיים ובמקרים מסוימים גם שכירים שהכנסתם עולה על ההכנסה הכתובה בחוק כמחייבת מילוי ש טופס 1301. מילוי של הטופס מהווה חובה ואי מילוי שלו עלול להוות עבירה על החוק. מהו טופס 1324? מי צריך למלא אותו וכיצד? כל הפרטים במאמר הבא.

מהו טופס 1324?

כל עצמאי צריך לדווח בכל שנה למס הכנסה על הכנסותיו על מנת שיוכלו לגבות מס מהכנסותיו ככתוב בחוק. לצורך הדיווח על העצמאי למלא טופס 1301 בו הוא מפרט את כל הכנסותיו. במקרים מסוימים, כאשר שכירים עוברים סף מסוים של שכר גם הם נדרשים למלא טופס 1301. מעבר למקורות ההכנסה החייבים מס בישראל יש לדווח גם על ההכנסות של עצמאי או של שכיר בחו"ל. את ההכנסות שהפרט הרוויח בחו"ל ממלאים בנספח ד' של טופס 1301 הלוא הוא טופס 1324.

ניתן להוריד את טופס 1324 בקישור הבא (טופס 1324). יש לשים לב שממלאים את הטופס בקפידה ולפי ההוראו של מס הכנסה. במסגרת המילוי יש לוודא שמפרטים את ההכנסות לפי קבוצות וכן מפרטים את תשלומי המס ששולמו בגין אותן ההכנסות בחו"ל. בהתאם למדיניות המיסוי של כל מדינה ומדינה וכן מדיניות המיסוי של ישראל מס הכנסה יחליט האם וכמה להשיט מס על הכנסות שנבעו מפעילות בחו"ל. ישנן מדינות רבות שחתומות על הסכמי מס עם מדינת ישראל דבר שלעשה מאפשר לכם להיות פטורים ממס על ההכנסת שנעשו בחו"ל – כדאי לשים לב לפרטים אלו ולהיוועץ במידת הצורך עם רואה חשבון כדי להימנע מבזבוז ומכפל מס.

 

מהו מס זר?

כאשר אנו משלמים מס זר, כלומר מס במדינה זרה אנו עשויים להית פטורים מתשלום מס על אותן הכנסות במדינת ישראל. ככלל מס זר הוא מס שהושט במדינה זרה על הכנסות שהופקו באותה המדינה כולל רווחים שנבעו מנדל"ן שמושקע באותה המדינה.

תקנות מס הכנסה קובעות מתי אכן יהיה ניתן לקבל זיכוי ממס הכנסה בישראל בעקות השטת מס זר בחו"ל. הסעיפים שקובעים את אותם הכללים הם סעיפים 199 עד 210 בפקודות מס הכנסה ולפיהם ניתן לקבל את הזיכוי רק אם אותה ההכנסה חייבת במס גם במדינת ישראל וגם במדינה הזרה בה ההכנסה הופקה. בנוסף, בסעיפים מפורטת השיטה בה האדם יקבל את הזיכוי ממס הכנסה – על אילו הכנסות הוא יכול לקבל זיכוי, מה שיעור המס ועוד. מכיוון שלישראל יש הסכמי מס עם מדינו רבות ניהול נכון של היסוי של ההכנסות יכול לחסוך למשלם כספים רבים. אם נבחר נכון את המדינה בה אנו רוצים לשלם מס על ההכנסות נוכל להוריד את נטל המס ולשמור לעצמנו רווחים רבים יותר.

מהו טופס 1324?
מהו טופס 1324?

איך נעשה חישוב הזיכוי?

ראשית כל כדאי לשים לב לטיימינג של הזיכוי – אדם רשאי להשתמש בזיכוי מס הכנסה רק כאשר אותן ההכנסות נבעו והופקו מחוץ לישראל ורק 24 חודשים ממועד תום שנת המס שעליה התקבל הזיכוי. כדי לקבל את הזיכוי המשלם צריך להיות גם תושב ישראל בשנת המס בה הוא קיבל את הזיכוי.

החישוב עצמו נעשה על ידי נוסחה – יחס ההכנסה כפול סכום מס ההכנסה בישראל על כלל הכנסות לאחר ניכוי זיכוים אישיים וטרם ניכוי מס זר. יחס ההכנסה מחושב כסכום הכנסות החוץ בשיעורי מס רגילים חלקי סל מסוים מההכנסות בניכוי שיעורי מס רגילים. הזיכוי המקסימלי שניתן לקבל למעשה הוא סכום המס החל בישראל על הכנסות ממס מאותו מקור. במידה ונותר לאדם יתרת זיכוי הוא יוכל למשוך אותה בשני הבאות תוך הצמדת הזיכוי למדד.

דוגמא לחישוב ניכוי מס לפי פקודות מס הכנסה

נדמה שהנוסחה מעט מסובכת וגורמי מקצוע בהחלט יכולים לסייע לכם בחישובה ובבחירת צעד היסוי התאים ביותר עבורכם אך ננסה לתת דוגמא קצרה על מנת להמחיש:

נניח שאתה תושב ישראל והרווחת בשנה האחרונה 100 אלף שקלים בארץ. בנוסף לרווחים שלך בארץ הרווחת מעסק שלך שנצא בחו"ל עוד 50 אלף שקלים. על 50 אלף השקלים הוטל עליך מס במדינה הזרה בגובה של 20 אלף שקלים. נשאלת השאלה כמה תצטרך לשלם בארץ על ההכנסה שלך בחו"ל בהנחה שכבר נגבה ממך מס בחול בגובה 20 אלף שקלים?

בניכוי זיכויים אישיים המס שחל על כלל ההכנסות שלך (150,000) כ-14500 שקלים (לפי מדרגות המס החלות בישראל). יחס ההכנסה הוא היחס בין הרווח בחו"ל לכלל הרווחים 50000/150000 שווה לשליש. נכפיל את במס ששולם בארץ (14500) ונקבל 4836 שקלים זיכוי. נפחית את הסכום מהסכום שכבר שולם מחו"ל (20000) ונקבל את עודף הזיכוי, 15164. אותו עודף זיכוי יקזז את מס ההכנסה מחו"ל בשנה הבאה.

החישוב הזה מעט מסובך ומשתנה לפי גובה המס בינה בחו"ל (פה הנחנו את כל המספרים אך במציאת העניין מסובך בהרבה) לכן על מנת לחסוך לעצמכם את הכאב ראש ואת הכסף מומלץ מאוד לפנות להיוועץ ברואה חשבון מוסמך שיודע את שיטת המיסוי בכל מדינה ומדינה.

 

מדוע צריך את רואה החשבון?

כמו בתהליכים בירוקרטיים רבי רואה חשבון יכול לייעץ לכם ולחסוך לכם זמן רב, כסף רב ועוגמת נפש רבה. במשרדנו ותנים שירות אדיב ומקצועי כבר שנים רבות גם בייעוץ בבחירת צעדי המיסוי המתאימים ובדיווח על הכנסות מחו"ל בפרט. לגבי הכנסות מחו"ל חשיבותו של רואה החשבון גדולה אפילו יותר – בישראל נהוגה שיטת מס המכונה שיטת הסלים במסגרתה הכנסה מכל יעד מוכנסת –'סל' נפרד שבגינה ניתן לקבל זיכוי לפי גובה הזיכוי הקבוע בחוק.

שיטה ו היא שיטה מורכבת והגשה של הדו"ח בצורה מיטבית  על ידי רואה חשבון מוסמך ומקצועי תאפשר לכם לקבל את שיעורי המס הנמוכים ביותר ולהיות מוגנים חוקית מכל השלכה משפטית אפשרית. הגשה לקויה של הדוח עלולה להתבטא בתשלומי מס גבוהים בהרבה ממה שהייתם חייבים לשלם ואפילו בתשלומי מס כפולים שינם מחויבי המציאות. אי הגשה של הדו"ח עלולה אפילו להוות עבירה פלילית של העלמת מס הגוררת קנס וכתב אישום.

בנוסף, הליך מילוי הבקשה דורש התעסקות גדול ה עם בירוקרטיה והנפקת לא מעט מסמכים ואישורים. בין היתר צריך להנפיק גיליון שומה מרשות המס הזרה, אישור מרשות המס הזרה לגבי גובה הכנסה, נייר חתום בידי התושב הזר הכולל פירוט הכנסות , דו"ח הכנסות שהוגש לרשות המס הזרה ועוד ועוד. מי שאינו בקיא בכל ענייני הדו"חות עלול לטבוע בתוך הררי הטפסים. רואה חשבון יכול לסייע בביצוע המשימה כפי שמס הכנסה דורשים ולחסוך מכם את מילוי הטפסים חזור ושנו.

 

סיכום

על כל עצמאי וגם על שכירים בעלי הכנסה גבהה יש להגיש דו"ח שמפרט את הכנסותיהם. כאשר מדובר על הכנסות שנבעו מפעילות בחו"ל יש להגיש נפח ד' 1324 המפרט את ההכנסות ואת המיסים ששולמו בחו"ל. מכיוון שלישראל יש הסכמי מס וכן שיטת המס החלה על הכנסו מחו"ל מורכבת מומלץ מאוד לנות לייעוץ של רואה חשבון שיוכל להתאים לכם את הטופס המיטבי ויאפשר לכם להקל את חבות המס בישראל.

שיתוף ברשתות החברתיות
Facebook
Twitter
LinkedIn
חזרו לחלק שמעניין אתכם

רו"ח יניב נשר בפייסבוק | רו"ח יניב נשר בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 10 ביקורות
×
js_loader