מזל טוב. החלטתם על הקמת עסק עצמאי. מה עכשיו?

הקמת עסק עצמאי מהווה חלום עבור ישראלים רבים שבטוחים שעלו על 'הרעיון הבא', אך מעטים אוזרים את האומץ לקחת צעד ממשי ולפעול להגשמת החלום. לצד הרעיון המקורי, חקר השוק, בחירת המיקום האידאלי ושלל הצעדים שקדמו להקמת העסק, חשוב להקדיש את הדעת ותשומת הלב הראויה גם לכל הקשור לנושא ההתנהלות מול רשויות המס

הקמת עסק בישראל

המוח הישראלי שופע רעיונות וכולנו בטוחים שיש לנו את הרעיון פורץ הדרך הבא, כזה שיאפשר לנו להפסיק לעבוד כשכירים ולהקים עסק עצמאי משלנו ולנהל אותו כראות עינינו. יחד עם זאת, לא הרבה פועלים למימוש החלום והקמת עסק עצמאי משלהם, אם בשל פחד מהלא נודע ואי הוודאות הכרוכה בתהליך ואם בגלל הדרך הקשה הכרוכה בניהול עסק עצמאי.

עבור אלו שכן מעוניינים להגשים את החלום לעסק עצמאי, כדאי לדעת כי רעיון מקורי, בחירת מיקום אסטרטגי ושלל פעולות נוספות שחשבתם עליהם מראש, אכן מהווים בסיס להקמת העסק, אך ניהול שוטף של העסק מחייב התייחסות מתאימה גם לאופן ההתנהלות הרצוי והמתאים לעסק שלכם מול רשויות המס.

 

התנהלות העסק העצמאי מול רשויות המס בישראל

ההתנהלות הפיננסית של העסק היא חלק מהותי בכל הקשור לניהול העסק והצלחתו, כאשר ההתנהלות מול רשויות המס היא נדבך חשוב בכל ההתנהלות הפיננסית הזו, כאשר התנהלות זו מבוצעת בעיקר מול מס הכנסה, המוסד לביטוח לאומי ומס ערך מוסף.

התנהלות לקויה ולא מדויקת מול הרשויות הממשלתיות השונות, עלולה לעלות לכם כסף רב ואף להגיע לכדי סנקציות כלכליות שונות ולפיכך, חשוב להקדיש את תשומת הלב הראויה לניהול נכון ומיטבי מול רשויות המס.

 

עוסק פטור או עוסק מורשה או חברה ?

במסגרת הליך הקמת עסק פרטי, יש לבחון מהי תהיה הדרך הנכונה והיעילה להתנהל מול רשויות המס. ישנם שלושה סוגים של התאגדויות מבחינה זו – עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ.

לפני שאתחיל למנות את היתרות וחסרונות של כל התאגדות, אסביר את החלופות השונות העומדות בפני בעל עסק בטרם יחליט על פתיחת עסקו:

מזל טוב. החלטתם על הקמת עסק עצמאי. מה עכשיו?

  1. עוסק פטור: ההתאגדות הפשוטה ביותר מבין השלושה. עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 99,003 ש"ח , למעט, בעלי מקצועות חופשיים (ישנה רשימה סגורה של בעלי מקצוע) שאינם יכולים להיות עוסקים פטורים, על אף שמחזור עסקאותיהם נמוכים מהסף המקסימלי. עוסק פטור, משמעות הדבר שהעסק פטור מדיווח שוטף למע"מ (מדווח פעם בשנה על גובה עסקאותיו בשנה הקודמת) , אך לא פטור מתשלום מס הכנסה. עוסק פטור אינו גובה מע"מ על עסקאותיו ולא מקזז מע"מ על הוצאותיו (התשומות), הסכום שלא קוזז, מתווסף להוצאות לצורך מס.
  2. עוסק מורשה: עסק שמחזור עסקאותיו גבוה מ 99,003 ש"ח, ומבחינת רשויות המס העסק ובעל העסק הם אותו גוף משפטי. זהו עוסק אשר חייב בגביית מע"מ על הכנסותיו, ויכול לקזז מע"מ על הוצאותיו. מדווח למע"מ על מחזור עסקאותיו ועל קיזוז התשומות באופן חודשי או דו חודשי).
  3. חברה: גוף משפטי הרשום במשרדי רשם החברות. החברה הינה ישות משפטית נפרדת מבעל המניות המחזיק בה. מדווחת למע"מ על מחזור עסקאותיה ועל קיזוז התשומות באופן חודשי או דו חודשי. מבחינה חוקית, אם החברה תיקלע למקרה של פשיטת רגל ו/או תוגש כנגד החברה תביעה משפטית, בעל המניות לא יהיה ערב לחובות החברה ויהיה מוגן מפני התביעה הנ"ל (אלא אם, הוכח שבעל המניות פעל בצורה רשלנית וחוסר תום לב).

 

ישנן מס' נקודות עיקריות שיש לשקול לפני החלטה על  סוג ההתאגדות:

  • אחריות משפטית: חברה הינה ישות משפטית נפרדת מבעלי המניות המחזיקים בה לעומת עוסק פטור/מורשה, שהבעלים אחראים באופן אישי על פעולות העסק הן מבחינה כספית ובהן מבחינה משפטית.

 

כלל אצבע: עסק הפועל בתחום עתיר סיכונים (משפטיים, פיננסיים) מוטב לו להקים חברה בע"מ וזאת ללא קשר לשיקול המס וההוצאות הכרוכות בתפעול השוטף.

 

שיקולי מס (מס הכנסה בלבד): חברה ממוסה ב – 2 פעימות:

  1. פעימה ראשונה החברה תמוסה במס חברות בשיעור של 23% .
  2. פעימה שנייה באמצעות תלוש שכר (בעל המניות ימוסה לפי מדרגות המס הקבועות בחוק) או באמצעות חלוקת דיבידנד (30%).

לעומת עוסק מורשה המשלם מס הכנסה לפי מדרגות מס, כאשר שיעור המס המקסימלי יכול להגיע לכ- 50% מההכנסה החייבת.

יש לציין, שעצמאי משלם מס על ההכנסה החייבת בהתאם למדרגות המס, עד לשיעור מס של 50% באותה שנה בה נצברה ההכנסה, לעומת זאת, חברה, תשללם מס חברות בשיעור של 23% בשנה בה ההכנסה החייבת נוצרה, ורק בעת משיכת יתרת הרווח ע"י בעל המניות כדיבידנד, ינוכה מס נוסף בגין הדיבידנד בשיעור של  30% .

כלל אצבע נוסף: אם בעל העסק מעוניין להשקיע את הרווח שנוצר בעסקו ברכישת מלאי ו/או רכישת רכוש קבוע,  כדאי לו לשקול לפתוח חברה.

 

  • עלות תפעול העסק: עצמאי נותן שירותים שמחזור עסקאותיו השנתיים נמוך  מכ-1.8 מיליון ש"ח  או לחילופין עצמאי יצרן או סיטונאי או קמעונאי שמחזור עסקאותיו נמוך  מכ-3 מיליון ש"ח  יש בידו האופציה כיצד לנהל את ספרי החשבונות של עסקו, בשיטה חד צידית או לפי שיטת הנה"ח כפולה,  לעומת חברה שמחויבת לנהל את ספריה לפי שיטת הנה"ח כפולה וכן להגיש דו"ח כספי מבוקר לרשם החברות  ע"י רו"ח. השוני בין שתי השיטות הנ"ל מתבטא בהוצאה כספית של מעל 10,000 ש"ח לשנה.

 

ניהול פיננסי מיטבי רק עם רואה חשבון מקצועי

ניהול פיננסי מיטבי אמנם מצריך הבנה במספרים ויכולת מתמטית, אך הנושא הפיננסי אינו מסתכם רק בכך, כשהוא מצריך גם הבנה מעמיקה בחוקים השונים על סעיפיהם ותתי סעיפיהם, כמו גם דרכי ההתנהלות מול רשויות המס, לרבות מילוי טפסים בצורה הנכונה והגשתם במועדים המדויקים. לפיכך, את הניהול הפיננסי, ובמיוחד בכל הקשור להתנהלות מול רשויות המס, מומלץ להשאיר לרואה חשבון מקצועי.

 

שאלות ותשובות בנושא הקמת עסק עצמאי

ההחלטה להקים עסק עצמאי מלווה בלא מעט חששות, הן בשל אי הוודאות הכלכלית והחשש מפני הלא נודע והן מפני ההליכים הבירוקרטיים והקשיים שהבנקים והרשויות הממשלתיות מעמידות. אז לאחר שחשבתם על המוצר המנצח, ביצעתם חקר שוק ומצאתם את המיקום האסטרטגי, חשוב להקדיש את תשומת הלב לדרך הנכונה להתנהל מול רשויות המס.

התנהלות נכונה מול רשויות המס תאפשר לעסק שלכם לחסוך כסף רב, אותו תוכלו להפנות להשקעה נכונה בניהול השוטף של העסק ואף להימנע מסנקציות כלכליות שונות.

אחד מהצעדים הראשונים בהתנהלות מול רשויות המס הוא בחירת סוג ההתאגדות של העסק, כאשר בפניכם עומדות שלוש אפשרויות – עוסק פטור, עוסק מורשה, או חברה בע"מ. לכל סוג התאגדות ישנם תנאי סף משלהם כפי שרשות המיסים הגדירה (וכפי שתוכלו לקרוא בפירוט במאמר לעיל) וחשוב לבחון היטב את סוג ההתאגדות המתאימה ביותר לעסק שלכם.

מלבד הסיוע בבחירת סוג ההתאגדות, רואה חשבון יוכל לסייע לכם גם בתהליכים פיננסיים נוספים, כמו ליווי עיסקי וייעוץ מס, בדרך לניהול העסק בצורה כלכלית מוצלחת ויעילה.

מלבד הסיוע בבחירת סוג ההתאגדות, רואה חשבון יוכל לסייע לכם גם בתהליכים פיננסיים נוספים, כמו ליווי עיסקי וייעוץ מס, בדרך לניהול העסק בצורה כלכלית מוצלחת ויעילה.

שיתוף ברשתות החברתיות
Facebook
Twitter
LinkedIn
חזרו לחלק שמעניין אתכם

רו"ח יניב נשר בפייסבוק | רו"ח יניב נשר בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 10 ביקורות
×
js_loader