מזל טוב. החלטת להקים עסק. מה עכשיו ?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

עוסק פטור או עוסק מורשה או חברה ????

במסגרת הליך הקמת עסק פרטי, יש לבחון מהי תהיה הדרך הנכונה והיעילה להתנהל מול רשויות המס. ישנם שלושה סוגים של התאגדויות מבחינה זו – עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ.

לפני שאתחיל למנות את היתרות וחסרונות של כל התאגדות, אסביר את החלופות השונות העומדות בפני בעל עסק בטרם יחליט על פתיחת עסקו:

 1. עוסק פטור: ההתאגדות הפשוטה ביותר מבין השלושה. עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 99,003 ש"ח , למעט, בעלי מקצועות חופשיים (ישנה רשימה סגורה של בעלי מקצוע) שאינם יכולים להיות עוסקים פטורים, על אף שמחזור עסקאותיהם נמוכים מהסף המקסימלי.
  עוסק פטור, משמעות הדבר שהעסק פטור מדיווח שוטף למע"מ (מדווח פעם בשנה על גובה עסקאותיו בשנה הקודמת) , אך לא פטור מתשלום מס הכנסה.
  עוסק פטור אינו גובה מע"מ על עסקאותיו ולא מקזז מע"מ על הוצאותיו (התשומות), הסכום שלא קוזז, מתווסף להוצאות לצורך מס.
 2. עוסק מורשה: עסק שמחזור עסקאותיו גבוה מ 99,003 ש"ח, ומבחינת רשויות המס העסק ובעל העסק הם אותו גוף משפטי. זהו עוסק אשר חייב בגביית מע"מ על הכנסותיו, ויכול לקזז מע"מ על הוצאותיו.
  מדווח למע"מ על מחזור עסקאותיו ועל קיזוז התשומות באופן חודשי או דו חודשי).
 3. חברה: גוף משפטי הרשום במשרדי רשם החברות. החברה הינה ישות משפטית נפרדת מבעל המניות המחזיק בה.
  מדווחת למע"מ על מחזור עסקאותיה ועל קיזוז התשומות באופן חודשי או דו חודשי.מבחינה חוקית, אם החברה תיקלע למקרה של פשיטת רגל ו/או תוגש כנגד החברה תביעה משפטית, בעל המניות לא יהיה ערב לחובות החברה ויהיה מוגן מפני התביעה הנ"ל (אלא אם , הוכח שבעל המניות פעל בצורה רשלנית וחוסר תום לב).

ישנם מס' נקודות עיקריות שיש לשקול לפני החלטה על  סוג ההתאגדות:

 • אחריות משפטית: חברה הינה ישות משפטית נפרדת מבעלי המניות המחזיקים בה לעומת עוסק פטור/מורשה, שהבעלים אחראים באופן אישי על פעולות העסק הן מבחינה כספית ובהן מבחינה משפטית.
  כלל אצבע: עסק הפועל בתחום עתיר סיכונים (משפטיים, פיננסיים) מוטב לו להקים חברה בע"מ וזאת ללא קשר לשיקול המס וההוצאות הכרוכות בתפעול השוטף.
 • שיקולי מס (מס הכנסה בלבד): חברה ממוסית ב – 2 פעימות:
  א. פעימה ראשונה החברה תמוסה במס חברות בשיעור של 23% .
  ב. פעימה שנייה באמצעות תלוש שכר (בעל המניות ימוסה לפי מדרגות המס הקבועות בחוק) או באמצעות חלוקת דיבידנד (30%).
  לעומת עוסק מורשה המשלם מס הכנסה לפי מדרגות מס, כאשר שיעור המס המקסימלי יכול להגיע לכ- 50% מההכנסה החייבת.

יש לציין, שעצמאי משלם מס על ההכנסה החייבת בהתאם למדרגות המס, עד לשיעור מס של 50% באותה שנה בה נצברה ההכנסה, לעומת זאת, חברה, תשללם מס חברות בשיעור של 23% בשנה בה ההכנסה החייבת נוצרה, ורק בעת משיכת יתרת הרווח ע"י בעל המניות כדיבידנד, ינוכה מס נוסף בגין הדיבידנד בשיעור של  30% .

כלל אצבע: אם בעל העסק מעוניין להשקיע את הרווח שנוצר בעסקו ברכישת מלאי ו/או רכישת רכוש קבוע,  כדאי לו לשקול לפתוח חברה.

 • עלות תפעול העסק: עצמאי נותן שירותים שמחזור עסקאותיו השנתיים נמוך  מכ-1.8 מיליון ש"ח  או לחילופין עצמאי יצרן או סיטונאי או קמעונאי שמחזור עסקאותיו נמוך  מכ-3 מיליון ש"ח  יש בידו האופציה כיצד לנהל את ספרי החשבונות של עסקו, בשיטה חד צידית או לפי שיטת הנה"ח כפולה,  לעומת חברה שמחויבת לנהל את ספריה לפי שיטת הנה"ח כפולה וכן להגיש דו"ח כספי מבוקר לרשם החברות  ע"י רו"ח. השוני בין שתי השיטות הנ"ל מתבטא בהוצאה כספית של מעל 10,000 ש"ח לשנה.