מחשבונים

אשף נטו – מחשבון שכר

אשף הנטו הוא כלי שמשרת עובדים ומעבידים, ונועד לתת להם בקלות ובמהירות חישוב של
המיסים החלים השכר ובעקבות זאת חישוב
הנטו המתאים לברוטו נתון.

אשף ההלוואות

אשף ההלוואות מאפשר חישובים הנותנים מענה לשאלות השונות העולות הנותנים מענה
 לשאלות השונות  העולות בעת קבלת החלטה על לקיחת הלוואה.

אשף דמי הבראה

אשף דמי הבראה הוא מחשבון לחישוב דמי הבראה שהעובד זכאי להם, לפי המגזר
שהוא משתייך אליו, הוותק ואחוז המשרה.

מחשבונים לבדיקת זכאות בביטוח לאומי

ביטוח לאומי מעמיד לשירותכם מחשבונים, שבאמצעותם תוכלו לבדוק אם אתם זכאים לקצבה,
ומהו סכום הקצבה המשוער המגיע לכם. כמו כן תוכלו לקבל מידע על שירותים מסוימים הניתנים באזור
 שבו אתם גרים. את זכאותכם לקצבה ואת הסכום הקצבה המדויק המגיע לכם יקבע פקיד התביעות
בסניף שלכם, לאחר שתגישו את התביעה לקצבה.