מקדמות מס הכנסה

כל גורם פרטי ועסקי נדרש לדווח באופן שנתי למס הכנסה ומתוקף כך לשלם את מקדמות מס הכנסה כחוק, בהתאם לשיעורים שנקבעו לכך בעבור כל שנה. במאמר זה נספק לכם את המידע המקיף והממצה לנושא, כיצד מדווחים ומשלמים בפועל, באילו סכומים מדובר ומתי ניתן להפחית מגובה תשלום המקדמות.

 

מקדמות מס הכנסה: על מה בדיוק מדובר?

מקדמות במס מהוות סכומים שאותם הנישום (כלומר הגורם שחייב במס) מתבקש לשלם "על חשבון" תשלום המיסים השנתי שלו בפועל. הדיווח והתשלום של מקדמות מס הכנסה מתבצע מידי חודש וזאת לאורך כל שנת המס ובהתאם לתחשיב שנתי, אותו רשות המיסים מבצעת משנה לשנה. התחשיב השנתי זוכה למעין "פריסת תשלומים" כך שהמקדמות ישולמו בפועל אחת לחודש ולא בבת אחת מידי שנה.

הדוגמה הבולטת ביותר היא בקרב שכירים – המעסיק מנכה מהם את תשלומי המס ומעביר אותם לרשות המיסים, כך שבתלוש השכר החודשי יופיע אותו ניכוי המהווה את מקדמות המס. מי שיש להם הכנסה אחרת, משלמים כמובן את המקדמות ללא ניכוי מס דרך תלוש ועושים זאת לאורך כל שנת המס.

 

כמה משלמים במקדמות המס?

משהובהר כי המדובר בתשלום בגדר חובה, כל שנותר לדעת הוא כמה זה באמת עולה לכל אחד מאיתנו. נתחיל מההתחלה: מקדמות מס הכנסה נקבעות בהתאם לכל ההכנסה החייבת ונתוני השומה כפי שהתבטאו בין התאריכים 1.1 ועד 31.12 מידי שנה. במילים אחרות, השומה נקבעת בו ברגע שמוגש דו"ח שנתי למס הכנסה (שומה עצמית) או כאשר פקיד עורך את השומה לאותו נישום (שומה סופית).

כעת, מתוך כלל ההכנסה והנתונים הקיימים במס, תשולם מקדמה בגובה של 10% וזאת על פי סכום "ברירת המחדל" המופיע בפקודת המס. יחד עם זאת, לא כולם צפויים לשלם מקדמות מס הכנסה באותו השיעור, כך שהשיעור המדויק תלוי גם במחזור עסקאות שהנישום ביצע לאורך שנת המס. לשם הבהרה, מחזור עסקאות מתייחס לכל סוג של הכנסה חייבת למעט המצבים הבאים:

  • תשלום מס רכישה
  • תשלום מס שבח
  • תשלום מס רווחי הון
  • תשלום מס הכנסת עבודה
  • תשלום מס בשיעור מיוחד (הכנסה מהימורים, פרסים והגרלות, מס על דיבידנד, על הכנסה מריבית, דמי ניכיון, פיקדון, דמי שכירות בחו"ל)

כדי להמחיש את הנושא נשתמש בדוגמה, לפיה נישום מסוים הגיש את הדוח השנתי שלו למס הכנסה, הקובע הכנסות חייבות במס בסכום של 500,000 שקלים. באותה השנה, שילם הנישום סכום של 40,000 שקלים. כעת בשנת המס החדשה – מה יהיה סכום המקדמות אותו הוא ישלם?

על פי החוק, יש לחלק את סכום התשלום בגובה ההכנסה החייבת, כך ששיעור המקדמות אותו יש לשלם הוא 8%.

על אותו המשקל, ניקח לדוגמה מוכר שהכנסותיו ממוצרים בחודש מרץ היו 100 אלף שקלים ו-120 שקלים בחודש אפריל. שיעור המקדמות שנקבע לו הוא 6% ולהלן החישוב:

בעבור חודש מרץ, עליו לשלם על פי 6% במכפלת 100,000 כך שסכום המקדמות יהיה 6,000 ₪, אותם עליו לשלם עד ה-15.4. בעבור חודש אפריל, עליו לשלם 7,200 ₪ עד לתאריך ה-15.5.

 

מועד הדיווח למקדמות מס הכנסה

מקדמות במס הכנסה משולמות ב-12 מקדמות וזאת החל מתאריך 15.2 מידי שנה ובכל חודש עד לתאריך 15 לאותו חודש. החישוב כאמור מתבצע כלפי מחזור העסקאות שהתרחש בחודש הקודם.

יחד עם זאת, ניתן לקבוע את תשלום המקדמות באופן דו חודשי, כך שהן ישולמו לאורך שנת המס ב-6 פעימות. הדבר מתבצע החל מה-15.3 בכל שנה ובכל 15 לחודש אחת לחודשיים. זאת בתנאי שגובה המקדמות לא עולה על תקרה שנקבעה לכך בחוק בגובה של 35,000 שקלים. וכך, אם אותו עוסק מהדוגמה הקודמת קיבל את האפשרות לתשלום מקדמות מס הכנסה באופן דו חודשי, עליו לשלם את גובה המקדמות עבור הכנסתו מהחודשים מרץ-אפריל עד לתאריך 15.5.

עוסקים שמשלמים באמצעות כרטיס אשראי יכולים לשלם את המקדמות עד ל-19 מידי חודש.

 

אופן תשלום המקדמות

כל מי שמחויב בתשלום מקדמות למס הכנסה נדרש לכך בהתאם לשיעור והחישוב שנקבעו לו, עד למועדים בחוק. תשלום המקדמות מתבצע על ידי פנקסי מס הכנסה שהנישום מקבל לטובת הדיווח והתשלום ממס בכל שנה חדשה.

אפשרות נוספת היא לדווח ולשלם את המקדמות דרך המערכת לתשלומי המס באתר רשות המיסים. מדובר באלטרנטיבה לפנקסים והנישום יכול לבחור לשלם בדרך שירצה. ניתן לשלם בכרטיס אשראי, במזומן דרך הדואר או בצ'ק מזומן דרך הבנק. ניתן לקבל ארכה של לתשלום, בתנאי שלנישום היו 3 ימי מנוחה רשמיים וזאת 5 ימים לפני המועד הרשמי שבו עליו לשלם.

נישומים שאין להם תיק פעיל במס הכנסה רשאים להשתמש בטופס דיווח מקוצר בהתאם לסוג ההכנסה שלהם, במשרדי המס או באתר רשות המיסים.

 

דו"ח אפס בתשלום המקדמות

מה קורה כאשר לנישום מסוים לא היו הכנסות בפרק זמן מסוים? ובכן, לפי החוק הוא עדיין חייב בדיווח, אך במסגרתו עליו לציין שיעור הכנסות של אפס. הדבר יביא לכך שלא יוטלו עליו מקדמות בשל העדר מחזור עסקאות.

 

הקטנת המקדמות או ביטול מקדמות

נישומים רשאים לבקש להקטין את תשלום המקדמות או לבטל אותן, בתנאי שהסכום שעליהם לשלם הוא גדול יותר מסכום המס הצפוי באותה שנת מס. בקשות אלה מוגשות עד לתאריך 31.01. כמובן שאם נישום מסוים שמחויב בניהול פנקסי חשבונות לא ניהל אותם, הוא לא יהיה זכאי בשום מקרה לפטור או הקטנה.

מי שבקשתם אושרה ושהכנסתם הייתה גבוהה מסכום המקדמה המופחתת, יחוייב בתשלומי ריבית והפרשי הצמדה החל מאמצע שנת המס (כלומר מתאריך 1.7) ועד סיום שנת המס או ליום תשלום המקדמה, המוקדם מבין השניים. הריבית והפרשי ההצמדה מתייחסים להפרש בין סכום התשלום לאחר הפחתה ובין סכום המקדמה המקורית או המס בדו"ח, הנמוך מבין השניים.

שאלות ותשובות בנושא מקדמות מס הכנסה

אלו תשלומים שבעלי עסקים מחויבים להעביר לרשות המיסים, בהתאם לרווחים שנוצרו בעסק. המקדמות נקבעות בהתאם לדוח השנתי שאותו בעל העסק מגיש בכל שנה, המפרט הכנסות והוצאות מכל מקור וסוג קיים לצד ניכויים וקיזוזים. סכום המס השנתי נגזר מתוך הפרטים הללו, כאשר המקדמות משולמות מידי חודש או מידי חודשיים. 

אם הוגש דוח שנתי שמשקף מס גדול יותר מהמס שבשנה הקודמת, ייתכן שפקיד השומה יקבע מקדמות גבוהות יותר לתשלום. כמו כן, אם קיימים נתונים שמשקפים מס גדול יותר ב-20% או סכום מס גדול ב-500,000 שקלים (הנמוך מבין השניים) טרם המקדמה, ייתכן שהיא תגדל בהתאם. במקרה של הגדלה, ניתן כמובן לערער לרשות המיסים. 

כל אדם שפותח עסק חדש נדרש לפתוח תיק במס הכנסה. עם הרישום יתקבל גם פנקס מקדמות לתשלום – מעין ספר המאפשר דיווח שוטף על מחזור העסקאות ושבהתאם לרישומים שבתוכו, ישולמו בפועל המקדמות הנדרשות. מקדמות אלה אינן סכום המס הסופי ותקופת התשלום של המקדמות תיקבע בפועל ע"י רשות המיסים לפי גודלו של העסק.

בכל סוגיה שנוגעת לאופן הדיווח, השגות בנוגע לגובה המקדמות או בעיה שנוצרה בתשלום המקדמות, ניתן לקבל שירות, הכוונה וייצוג ממשרד רואי החשבון יניב נשר המתמחה בנושא. אנו מעניקים שירות איכותי ומקצועי לעסקים בכל סדרי הגודל ופועלים למיצוי מלא של זכויות המס הנובעות מנסיבות ונתונים השמורים באופן אישי לכל עוסק.

חזרו לחלק שמעניין אתכם
רואה חשבון יניב נשר
צריכים ייעוץ מקצועי ?
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם
מאמרים נוספים:
5/5
אישור ניהול ספרים

אישור ניהול ספרים מהווה מסמך המאשר כי ניהול הנהלת החשבונות כפי שמתבצע בספרים המיועדים לכך מתבצע כסדרו ועל פי חוק. מדובר באמצעי שממנו מסוגל פקיד

ניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור נחשב לפעולת חובה שגרתית למדי, אם כי מדובר בנושא שדורש בעיקר מבעלי עסקים ובעלי מקורות הכנסה נוספים (משכר דירה, מכירת ניירות ערך

תשלום מקדמות מס הכנסה

תשלום מקדמות מס הכנסה מהווה פעולה אפקטיבית בתהליך המיסוי לעסקים, במסגרתה העסק ישלם מקדמה על חשבון חבות המס השנתית שלו, כך שבסיום השנה מרבית התשלום

החזר מס

אם אתם שכירים שמשלמים מס הכנסה ולאורך 6 השנים האחרונות החלפתם מקום עבודה, יצאתם לחל"ת או לחופשת לידה, השתחררתם מהצבא, קיבלתם דמי אבטלה, התגרשתם, קיבלתם

חשיבותה של אסטרטגיה שיווקית

בעידן המידע, אנחנו נחשפים לעוד מגוון רחב של תחומים, אפשרויות ופלטפורמות שנרצה להיחשף בהן ובעיקר – לחשוף באמצעותן את העסק. אסטרטגיה שיווקית היא התחום שמתווה,