ניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור נחשב לפעולת חובה שגרתית למדי, אם כי מדובר בנושא שדורש בעיקר מבעלי עסקים ובעלי מקורות הכנסה נוספים (משכר דירה, מכירת ניירות ערך וכיוצ"ב) היכרות מוקדמת עם החוק וגם האפשרויות הקיימות סביב הנושא. במאמר זה נפרט בנוגע לחובת הניכוי במקור, מי מחויב בה ומתי ניתן לקבל בה גם הקלות ואף פטור.

מהו בעצם ניכוי מס במקור?

ניכוי מס במקור בישראל נקבע בפקודת מס הכנסה עוד בשנת 1961 והוא מאפשר לגבות את המס בצמוד לקבלת התשלום מהלקוח בפועל, זאת על מנת לצמצמם ניסיונות להעלים מס על ידי אי דיווח למס הכנסה וזרם משמעותי של הון שחור. פעולה זו מזכירה מאוד את תשלום המקדמות למס הכנסה ולא במקרה – גם המקדמות הן אמצעי למלחמה בהון השחור והעלמות מיסים. אפקטיביות נוספת שנוצרת משתי הפעולות תהיה העובדה שהמס ישולם בו במקום, כך שמתאפשר למדינה לקבל הכנסה שוטפת לאורך כל השנה.

 

כיצד פועל ניכוי מס במקור הלכה למעשה?

במצב של ניכוי מס במקור, המשלם הוא זה שאחראי לתשלום המס כלפי מקבל התשלום. ניקח למשל בית עסק מסוים, שבו הוגדר אחוז ניכוי במקור של 5%. כעת כשלקוחותיו רוכשים ממנו שירות או מוצר, התשלום בעבורו (בעבור בעל העסק) יהיה כבר כזה שנגרעו ממנו 5% המס.

כך יוצא שאם לדוגמה הופקה ללקוח חשבונית על סך 100 שקלים, במעמד העסקה עצמה יקבל בית העסק 95 שקלים (כלומר בניכוי של 5%) והיתרה תועבר ישירות למס הכנסה. מסיבה זו חשוב ללמוד את הנושא לעומק, להבין את השלכותיו וחובותיו וזאת לפני שמבצעים ניכוי במקור מול מס הכנסה.

 

אירועים אפשריים לניכוי המס במקור

עסקאות קמעונאיות ומסחריות מול בעלי עסקים

מס הכנסה קובע את אחוזי הניכוי במקור לבעלי עסקים כאמור, כך שהלקוחות משלמים בניכוי המס והוא יועבר ישירות (במעמד התשלום מצד הלקוח) למס הכנסה.

ניכוי מס במקור

משקיעים ובעלי מניות בשוק ההון

בעלי דיבידנד ומוכרים בניירות ערך שונים נדרשים גם הם לניכוי מס במקור. למעשה, הבנק מנכה מתוך רווחי תיק ניירות הערך שלהם את אחוז המס הנדרש ומעביר אותו ישירות למס הכנסה. חשוב לציין שניכוי מס במקור בשוק ההון מבוצע כלפי רווחים בלבד.

 

מעסיקים

קיימים מצבים שבהם יוחלט כי מעסיק מסוים צריך לנכות מס במקור מהשכר של עובדיו, כך שהוא יועבר ישירות למס הכנסה במקום דרך השכר של העובד. הניכוי מתרחש גם כלפי הכנסות נוספות כמו מענקים, פרסים וכיוצ"ב.

 

משכירי דירות

גם שוכרי דירות מחויבים בניכוי במקור, מההכנסות שהתקבלו בעבור דמי השכירות כלפיהם. אחוז הניכוי במקור הוא בשיעור של 35% אך רק מעל תקרה מסוימת של גובה דמי השכירות.

 

קביעת שיעור הניכוי במס

האחראי הבלעדי בקביעת שיעור הניכוי במקור הוא מס הכנסה, שעושה זאת בהתאם לפרמטרים שמונחים לפניו כמו ההכנסה עצמה (אקטיבית או פסיבית), צפי הכנסות עתידיות, הוותק של אותו בית עסק, מדרגות מס לניכוי כלפי שכר מעבודה ועוד. כלל האצבע כמובן הוא שככל שצפי ההכנסות יותר גבוה, כך צפוי שיעור הניכוי להיות משמעותי יותר.

באשר לשוק ההון ולהכנסה מתשלומי שכירות לבעלי דירות, מתרחש שיעור ניכוי קבוע במס כלפי רווחים מצטברים. אם לאותם בעלי הון/ נכס קיימות הכנסות אחרות, הניכוי עבורן יתרחש על סמך הנתונים הספציפיים של אותו גורם.

 

ניכוי מס במקור: האם זו פעולה מחייבת?

כפי שצוין, קיימים מספר משלמים שמחויבים לבצע ניכוי מס במקור:

 • חברה בע"מ
 • עוסק מורשה
 • בתי עסק, חנויות ופעולות מסחריות
 • משכירי דירות
 • אגודות וחברות שיתופיות במחזור עסקי שעובר תקרה מסוימת (נקבעת במס הכנסה מידי שנה)
 • עסקים שנדרשים לערוך הנהלת חשבונות כפולה
 • שותפויות
 • בנקים
 • רשויות מקומיות
 • חברות ביטוח ומוסדות פיננסיים
 • בתי חולים
 • מוסדות השכלה גבוהה
 • מוסדות להימורים, פרסים והגרלות
 • חברות וזכייניות המתעסקות במחצבים טבעיים

כל המשלמים הללו נדרשים בסופו של דבר למאמץ תדיר בניכוי המס בפועל ולכן נשאלת השאלה – האם קיימת האפשרות להימנע מכך?

 

הקלות ופטורים

ובכן, ישנם מצבים ספציפיים בחוק שבהם ניתן יהיה לשנות את שיעור הניכוי ולהפחית אותו, לעתים אפילו לקבל מכך פטור. הפחתה בשיעור ניכוי מס במקור תבוצע כל עוד מדובר בגורם שמשלם במועד וכחוק את המיסים במלואם, כלומר שכבר הוכיח מוסר תשלומים מאוד גבוה ולאורך פרק זמן ממושך. אם אכן כך הדבר, ניתן יהיה לפנות בנושא למס הכנסה ולבקש הפחתה.

במצבים אחרים, מס הכנסה יחליט לפטור גורם כלשהו מביצוע ניכוי במקור וזאת בהתאם לכמה תנאי סף. אם התנאים הבאים מתקיימים, יהיה ניתן למלא טופס בקשה לפטור מניכוי מס במקור ולהגיש אותו בצירוף ניירת מתאימה למס הכנסה:

 • עסקים שכבר הגישו פעם אחת או פעמיים לפחות את הדוחות השנתיים, כלומר שהמגמה היא להימנע ממתן פטור לעסקים ולחברות חדשות אלא למי שהוכיח תשלומים בזמן ללא איחורים וללא קנסות.
 • עסקים שלא מחויבים בחוק לערוך את הניכוי במקור, למשל עוסקים פטורים.

 

כאשר לא מעבירים את ניכוי המס במקור כחוק

מי שלא יעביר במועד את ניכוי המס למס הכנסה, יגרום לרשויות להימנע מהכרה באותה הוצאה. בנוסף, צריך להתייחס כפי שכבר צוין אל ניכוי במקור ככל מקדמת מס אחרת – פעולה המצמצמת משמעותית את אחוזי אי הדיווח ומאפשרת לעסק לשלם כחוק את חובותיו למס הכנסה ללא צורך בתשלום מכביד יתר על המידה בסוף השנה.

 

ניכוי מס במקור למקבלי דמי שכירות

כל אדם שמשכיר את דירתו ומקבל תמורתה דמי שכירות, מחויב לערוך ניכוי מס במקור בשיעור של 35%. הדבר מחייב גם ללא קשר לגובה דמי השכירות, היקף המחזור החודשי/ שנתי או פעילות עסקית. נציין כי העדר ניכוי מס במקור מדמי השכירות לא יאפשר לשוכר לדרוש בהוצאה בניכוי.

כאשר המשכיר ממציא אישור מפקיד שומה על הקטנה או פטור מניכוי במקור, השוכר רשאי לנכות למשכיר לפי האישור שהציג לו. בעל עסק שמתכנן לשכור מקום עבור העסק שלו ומשלם למשכיר תמורת השכירות, מחויב לוודא את שיעור הניכוי בפועל ולנהוג בהתאם.

המשכיר מחויב לפתוח תיק ניכויים ולדווח בשוטף על תקבולי השכירות ושיעורי המס שניכה וזאת עד לתאריך ה-15 לחודש בכל חודש, עבור החודש הקודם. הדיווחים מתרחשים בפנקס ניכויים (טופס 102, סוג ניכוי 067 – תשלומים שאינם משכר) ועליהם להתבצע גם מידי 30.4 בכל שנה באמצעות טופס שנתי על ניכוי מס במקור שמספרו 856.

הניכוי במקור בשל דמי שכירות מתרחש על הסכום הכולל בצירוף מע"מ, כך שהחשבונית שתתקבל בגינו תכלול את הסכום שלפני עריכת ניכוי מס במקור. הקבלה תפרט את הסכום לפני הניכוי כך שסכום הקבלה וסכום החשבונית יהיו שווים. כמו כן, המשכיר יכול לקזז מתוך הניכוי שבוצע לו את תשלומי המקדמות בהן הוא חייב. כמובן שפעולות אלה אינן פוטרות מדיווח כחוק על ההכנסה.

 

ייצוג מול מס הכנסה לגורמים פרטיים ועסקיים בנוגע לניכוי במקור

משרד רואי החשבון יניב נשר מתמחה במתן שירות, ייעוץ וליווי לעסקים ולבעלי נכסים בתחומי ראיית החשבון, הביקורת, ייצוג מול רשויות המס, עסקים מתחילים וקיימים, טיפול מול גופים ממשלתיים, ניהול כספים וחשבות, ניהול תזרים ועוד. אנו מטפלים בנאמנות ובמסירות בכל סוגי הלקוחות וערוכים לספק לכם את הפתרונות והאפשרויות הטובות ביותר למצבכם. פנו אלינו לכל מידע נוסף בנוגע לעריכת ניכוי מס במקור.

שאלות ותשובות בנושא מי זכאי למענק חזרה לעבודה

המענק שולם לכל היותר למשך 4 חודשי העסקה בשנת 2021 ועד לתאריך 30.6.21. אם אתם עומדים בתנאי הזכאות ולא מימשתם את זכותכם, ניתן לפנות לביטוח הלאומי ולברר האם ניתן לקבל את ההחזר רטרואקטיבית.

מי שקיבלו דמי אבטלה במשך 75 ימים לפחות או במשך 130 ימים לפחות וששבו למעגל העבודה במהלך פברואר-אפריל 2021. כמו כן, מי ששבו למעגל העבודה בין החודשים נובמבר-פברואר לשנת 2020 ושקיבלו דמי אבטלה במשך 25 ימים לפחות, היו זכאים למענק כספי גם כן.

סכומי המענק מבוססים על דמי האבטלה ששולמו לעובד ועל אחוז הירידה בשכר שלו לאחר שובו לעבודה. כך למשל, עובד שהשתכר 10,000 ₪ בחודש, קיבל דמי אבטלה בסכום של 5,970 ₪, חזר לעבודתו במשכורת של 7,000 ₪ (כלומר פחות ב-30% משכרו הקודם), יקבל מענק חזרה לעבודה בגובה 30% מדמי האבטלה שלו, כלומר 1,791 ₪ למשך 4 חודשים.

יש לוודא שהעובד מדווח כחוק. לאחר מכן ניתן להעביר את תלושי השכר טרם האבטלה ולאחר האבטלה למוסד לביטוח הלאומי (ניתן באופן מקוון דרך לשונית קצבאות – אבטלה). הבקשה תיבדק והתשלום יועבר ישירות לחשבון הבנק, אם הזכאות אכן התבררה.

שיתוף ברשתות החברתיות
Facebook
Twitter
LinkedIn
חזרו לחלק שמעניין אתכם

רו"ח יניב נשר בפייסבוק | רו"ח יניב נשר בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 10 ביקורות
×
js_loader