ניתוח מגמות בדוח חברה פיננסי

הדוחות הכספיים של כל חברה הינם תצוגה של מצבה הכספי. באמצעות הדוחות ניתן לבצע ניתוח מגמות בדוח חברה פיננסי ולבחון את פעילות החברה והישגיה לאורך תקופת זמן מוגדרת. דוח רווח והפסד למעשה מציג את הפעילות העסקית על פני רבעון, מספר של רבעונים או של השנה כולה. לעומת זאת המאזן מציג תמונת מצב עבור נקודת זמן מוגדרת לתאריך ספציפי.

הערכת שווי החברה

ניתוח מגמות בדוח חברה פיננסי יכול לשמש ככלי עזר חשוב, הן לבעלי החברה והן למשקיעים נוכחיים ופוטנציאלים לצורך ביצוע הערכת שווי לחברה. ניתן לבחון את הביצועים התפעוליים של העסק באמצעות בחינת המגמות המסתמנות בדוחות לאורך של מספר תקופות. ניתן להפוך את נתוני הכספים לנתוני אחוזים ולנתח את המגמות ולקבל את תמונת המצב של העסק.

 

מצב המכירות

באמצעות ניתוח מגמות בדוח חברה פיננסי ניתן לזהות עלייה במכירות. כאשר מכירות החברה מורכבות ממספר מוצרים או שירותים המסופקים על ידיה, יש לבחון את ההרכב הפנימי של המכירות של השירותים או המוצרים השונים ולהבין מהיכן נובע הגידול או הקיטון במכירות. ניתן גם לזהות תנודתיות של המכירות בין הרבעונים השונים וללמוד על עונתיות של המוצרים.

ניתוח מגמות בדוח חברה פיננסי
ניתוח מגמות בדוח חברה פיננסי

רווח תפעולי ורווח גולמי

השיעור של הרווח הגולמי למעשה מראה את תוצאת הפעילות של המכירות. ניתוח מגמות בדוח חברה פיננסי יכול לזהות שמירת שיעור הרווח הגולמי לאורך מספר שנים. כאשר הדבר נעשה למרות תחרות בשוק, הדבר מראה על שליטתה של חברה ברמה של מחירי הקניה עבור השירותים או המוצרים. הרווח הגולמי חשוב מאוד בקמעונאות והוא אף מהווה את המדד לבקרה ניהולית, למדיניות רכש ולתמחור.

רווח תפעולי בניכוי הוצאות הנהלה מודד בפועל את מידת היעילות של מחלקות השיווק. כשהרווח התפעולי נמוך במקביל לרווח גולמי גבוה הדבר יכול להיות תוצאה של הוצאות תפעול גבהות שלא קשורות למכירות באופן ישיר.

 

מרכיבי רכוש שוטף

באמצעות ניתוח מגמות בדוח חברה פיננסי ניתן לבחון ירידה או עליה בכמות המזומנים, במלאי החברה וביתרות חייבים. עליה ביתרות של החייבים לדוגמא יכולה לסמן על בעיות בגבייה של החובות. גידול ביתרות החייבים עשוי להראות על מאמצים של החברה להוריד את המלאים ומתן אשראי נדיב יחסית יכול להיעשות במטרה לעודד את המכירות ולהקטין את המלאי.

 

הון עצמי והתחייבויות

מתוך ניתוח מגמות בדוח חברה פיננסי בסעיפים של הון עצמי והתחייבויות ניתן להסיק על מקורות המימון לפעילות החברה. לדוגמה, האם החברה תלויה בהתחייבויות כגון, הלוואות מחברות מימון או בנקים או שעיקר המימון מגיע מהון של בעלי המניות. כאשר ניכרת במאזן החברה שמירה של אחוזים קבועים לכלל המרכיבים השונים לצד יחס קבוע בין התחייבויות שוטפות לבין רכוש שוטף ניתן להסיק כי לחברה יש יכולת התמודדות עם משברים לטווח הקצר.

צרו קשר עוד היום עם רואה חשבון יניב נשר

שאלות ותשובות בנושא פתיחת תיק עצמאי

ניתוח מסוג זה משווה נתונים בצורה אופקית. ביצוע השוואה של נתונים פיננסיים היסטוריים על פני סדרת תקופות דיווח במונחים של אחוזים. כך ניתן למעשה לזהות מגמות, דפוסי צמיחה ולהסיק לגבי תחזיות עתידיות. ניתוח מגמות בדוח חברה פיננסי מסייע להבין אם הארגון פועל ברווחיות משנה לשנה, כמו גם לזהות שינויים בפיקדונות וביתרות וכן הלאה.

בסוג זה של ניתוח נבדקים הנתונים ביחס לדוח רווח והפסד או למאזן. באמצעות ניתוח אנכי ניתן להשוות את הנתונים על מנת לזהות קיומם של אירועים חריגים. ניתן גם למדוד את התוצאות של חברה יחידה מול חברות אחרות מאותו הענף על מנת לבחון את תפקודה האופטימאלי של החברה. ניתוח מסוג זה מאפשר להבין את מבנה ההון של החברה כמו גם את התחייבויות של החברה.

הרווח הגולמי מציג את תוצאת הפעילות של המכירות. רווח גולמי חשוב במיוחד בקמעונאות והוא מהווה מדד לבקרה ניהולית, למדיניות רכש ולתמחור. לעומת זאת רווח תפעולי לאחר הוצאות הנהלה מודד את היעילות מבחינה תפעולית של מחלקת השיווק. 

ניתוח מגמות בדוח חברה פיננסי יכול לשמש ככלי עזר לבעלי החברה למשקיעים נוכחים ופוטנציאלים לצורך ביצוע הערכת שווי לחברה. ניתן באמצעות הניתוח לבחון את הביצועים התפעוליים של העסק באמצעות בחינת המגמות המסתמנות בדוחות הכספיים לאורך של מספר תקופות.

חזרו לחלק שמעניין אתכם

רו"ח יניב נשר בפייסבוק | רו"ח יניב נשר בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 10 ביקורות
×
js_loader