פנסיית חובה לעצמאים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

פנסיית חובה לעצמאים

פנסיית חובה לעצמאים החל משנת 2017 משרד האוצר חייב את העצמאים (עוסקים מורשים ועוסקים פטורים) להפקיד למוצר פנסיוני  וזאת במטרה להבטיח את עתידם הכלכלי של העצמאים לאחר גיל הפנסיה.

חובה זו הינה תולדה של מקרים בהם  עצמאים אשר הגיעו לגיל פנסיה לאחר שסגרו/מכרו את העסק מצאו את עצמם ללא הכנסה מספקת בגיל הזקנה וכן לאפשר דמי אבטלה לעצמאי.

לפיכך, חוקק חוק פנסיית חובה לעצמאים אשר מחייבת את העצמאי להפקיד לאחר ממוצרי החיסכון לפרישה, כדלהלן: קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים.

חובה זו, חלה על עצמאים בגילאי 21-60 , אשר רשומים לפחות חצי שנה כעוסקים לפי סעיף 52 לחוק מס ערך מוסף.
חובה זו לא חלה על עצמאים, אשר חגגו 55 שנה בינואר 2017, יום כניסת החוק לתוקף.

עבור ההפקדה לקרן פנסיה, המפקיד יקבל הטבת מס בעת הגשת הדו"ח השנתי.
חובת ההפקדה מוחלת בגין כל שנת מס בה העצמאי נהנה מרווח בעסקו בשנת המס הרלבנטית, קרי כשיש הפסד , החובה להפקיד לפנסיה לא חלה על העצמאי.

להלן שיעורי וסכומי ההפקדה – ברמה החודשית (נכון לשנת 2018)

·         עד הכנסה של 4,953 ש"ח (50% מהשכר הממוצע במשק) יש להפקיד  4.45% מההכנסה החייבת בדיווח.

·         מעל הכנסה של 4,953 ש"ח ועד ל 9,906 ש"ח (השכר הממוצע במשק) – יש להפקיד 12.55% מההכנסה החייבת בדיווח.

·         עבור הכנסה מעל 9,906 ש"ח – אין חובה חוקית להפקיד לפנסיה.

לדוגמא:

הכנסה שנתית כעצמאי – 350,000 ש"ח (הכנסה חודשית ממוצעת 29,167 ש"ח).

  הפקדה שנתית נדרשת לפנסיה  שיעור הפקדה  חודשים  הכנסה חודשית
2,645 = 4.45% * 12 * 4,953
7,459 = 12.55% * 12 ( 4,953 9,906 )
10,104

לתשומת ליבכם:
עצמאי שלא יפריש לפנסיה יקבל קנס שנתי בסך 500 ש"ח .