פתיחת תיק עצמאי

החלטת לפתוח עסק חדש? מזל טוב! אנחנו יודעים שיש לך המון דברים על הראש כרגע. אז אנחנו פה על מנת לסייע לך, עד כמה שניתן, לפחות מהצד הבירוקרטי. אנחנו בטוחים שאתה יודע מה אתה עושה בתחום שלך, אבל פתיחת עסק חייבים לעשות בצורה מובנית ומסודרת ויש חשיבות גדולה לאיזה סוג תיק לפתוח מול הרשויות הרלוונטיות כפי שנרחיב בהמשך מאמר זה.

איך לפתוח תיק עוסק פטור?

על מנת לפתוח תיק עוסק פטור יש להגיש בקשה באמצעות מילוי טופס בלשכת מע"מ. יש למלא את טופס 821 לצורך רישום במס ערך מוסף וניתן להגישו באופן מקוון באתר רשות המיסים. בנוסף יש למלא טופס 5329 במס הכנסה על מנת לפתוח את התיק גם במס הכנסה. לבקשה יש לצרף מסמכים רלוונטיים לרבות צילום תעודת זהות וספח כמו גם, בקשה לפטור מניכוי מס במקור.

 

מתי צריך לפתוח עוסק פטור?

על מנת להיחשב כעסק פטור ולפתוח תיק של עוסק פטור אין לעבור את היקף המחזור המוגדר. יש צורך שמחזור ההכנסות השנתי של העסק לא יעלה על תקרת הסכום של 100,491 ₪ בשנה, נכון לשנת 2020. אין הכוונה למעבר של הרווח הנקי את סכום זה אלא שההכנסות ברוטו של העוסק לא יהיו מעבר לסכום זה. הסכום משתנה משנה לשנה ויש לעקוב אחר הסכום העדכני.

 

מי לא יכול לפתוח עוסק פטור?

לא כל מי שמחזור ההכנסות שלו נמוך מהסף יכול להיות מוגדר כעוסק פטור. ישנם מקצועות שהוחרגו ונאסר על העוסקים בהם לפעול בתור עוסק פטור, בין היתר ניתן לציין, אגרונום, הנדסאי, אדריכל,  חוקר פרטי, טכנאי-שיניים, טוען רבני, יועץ לארגון, יועץ מדעי, יועץ מס, מהנדס, מודד, כלכלן, מנהל חשבונות, סוכן ביטוח, מתורגמן, עורך-דין, רואה חשבון ועוד.

 

מי חייב להירשם כעוסק מורשה?

כעוסק פטור יכול להירשם כל מי שלא הוחרג בתקנות ומעוניין לעסוק בהיקפים כלכליים שאינם גבוהים מעבר לסף שציינו. על בסיס נתון זה, העוסק הפטור יכול לקבל פטור מלא מגביית מס ערך מוסף דבר שמקל רבות על התנהלותו השוטפת. כל מי שהוחרג וכל מי שהכנסותיו צפויות להיות מעל לסף של 102,292 ₪  נכון לשנת המס 2022 חייב להירשם כעוסק מורשה.

פתיחת תיק עצמאי
פתיחת תיק עצמאי

האם עוסק פטור מקבל החזר מע"מ?

עוסק פטור מקבל פטור מלא מגביית מס ערך מוסף ולמעשה עוסק פטור אינו משלם מע"מ ואינו יכול לדרוש החזר מע"מ. כל מי שמוגדר בתור עוסק הפטור מחויב לדווח למע"מ על מחזור העסקאות השנתי של השנה שחלפה בשנה העוקבת. עוסק פטור אשר עבר את תקרת מחזור העסקאות השנתי לעוסק פטור סיווגו ישתנה לעוסק מורשה.

לאחר הסיווג כעוסק מורשה לא ניתן לשוב להיות עוסק פטור במשך שנתיים רצופות לאחר שהעצמאי הוכיח שלא עבר שוב את תקרת מחזור העסקאות לעוסק הפטור.

 

האם עוסק פטור יכול להעסיק?

עוסק פטור רשאי להעסיק עובדים ככל עוסק או חברה בסיווג אחר. על מנת להתחיל להעסיק עובדים יש להודיע לרשויות המס על כוונה זו ולפתח תיק ניכוים במס הכנסה לשם הדיווח על משכורות העובדים. בכל חודש יש חובה לנכות מהשכר את ביטוח לאומי והמס של העובד ולהעביר את ההפרשות והחובות למס הכנסה ולביטוח לאומי.

 

האם עולה כסף לפתוח עוסק פטור?

באופן עקרוני ניתן לפתוח תיק עוסק פטור ללא תשלום. אמנם השירות של פתיחת התיק במע"מ על ידי רשות המיסים הינו ללא עלות אך כאשר הרישום נעשה על ידי מייצג, לרוב העוסק הפטור יידרש לשלם לו על כך כחלק מסל השירותים הכללי שהמייצג מעניק לו. מומלץ לפתוח את התיק על ידי רואה החשבון שילווה את העוסק הפטור לכל אורך הדרך.

 

מתי עוסק פטור צריך להגיש דוח?

כל עוסק פטור נדרש להגיש דוח שנתי לעוסק פטור בסיומה של כל שנת מס. עם זאת, עוסק פטור שמחזור ההכנסות שלו נמוך מסכום של 60,000 לשנה יכול להגיש מה שמכונה, דוח מקוצר לבעל עסק קטן במקום את הדוח השנתי לעוסק פטור.

 

למי יש פטור ממע"מ?

מלבד מי שמוגדר כעוסק פטור עקב מחזור הכנסות נמוך יש פטור ממע"מ על מכירות באזור אילת. גם בעת מכירת יהלומים ואבנים יקרות בין עסקים ששניהם עוסקים בתחום זה יש גם כן פטור מע"מ. בנוסף השכרת נכס למגורים לכל תקופה שאינה עולה על 25 שנים והשכרת מקרקעין או החכרת מקרקעין שחלה עליהן הוראות חוק הגנת הדייר יהיו פטורות ממע"מ.

 

האם קטינים משלמים מס הכנסה?

החובה של קטינים לשלם מס הכנסה תלויה בגובה ההכנסה ורק כאשר מרוויחים מעל סכום מסוים יהיה חובת תשלום למס הכנסה. לשנת 2019 נקבע כי רק נער שמשתכר למעלה מ- 82,363 ₪ בשנה יהיה חייב במס הכנסה ולנערה רק מלמעלה מ- 91,706 ₪ בשנה. אם במהלך שנת 2019 הנער או הנערה עברו את גיל 18 ינוכה להם מס הכנסה, לנער על שכר שנתי של למעלה מ- 58,860 ₪ ולנערה מעל שכר שנתי של 71,940 ₪.

 

איך לפתוח תיק עוסק מורשה?

על מנת לפתוח תיק עוסק מורשה יש להגיש בקשה באמצעות טופס 821 משולב בטופס 821 א' במס ערך מוסף. את טופס הבקשה לפתיחת תיק במע"מ אפשר להגיש לבד באופן מקוון באתר רשות המיסים. עם זאת. מומלץ לעשות זאת כחלק מהליווי המקצועי על ידי רואה חשבון מוסמך ומייצג על מנת שהטופס ימולא כראוי.

 

מי נחשב עוסק מורשה?

עוסק מורשה למעשה הינו המדרגה הבאה לאחר עוסק פטור מבחינת היקף ההכנסות השנתיות. מי שצפי ההכנסה שלו עולה על הסכום של תקרת המס אשר נקבע עבור עוסק פטור ממע"מ נדרש להירשם כעוסק מורשה. כפי שציינו, מדובר על 98,707 ₪ לשנה  או 8,225 ₪ לחודש. עוסק מורשה נרשם על שם בעלי העסק כאשר תעודת הזהות של בעל העסק יהיה מספר התיק שלו במס הכנסה ובמע"מ.

 

האם עוסק פטור משלם מס הכנסה?

עוסק פטור כמו כל עצמאי משלם מס הכנסה על פי ההכנסות שלו. מס הכנסה שחל על עצמאי, בין אם הוא עוסק פטור או מורשה מחושב לפי הכנסתו השנתית באמצעות שומה סופית שעורך פקיד השומה לאחר שהעובד הגיש את הדו"ח השנתי בסוף השנה. מס הכנסה הינו פרוגרסיבי והמס למעשה חל רק על ההכנסה החייבת.

הכנסותיו של עוסק מורשה ועוסק פטור מחושבות כהכנסה אישית ובאופן דומה להכנסתו של שכיר, מס ההכנסה על ההכנסה יחושב לפי מדרגות מס הכנסה.

 

האם אפשר להיות גם שכיר וגם עצמאי?

החוק בישראל מכיר במספר צורות של תעסוקה במקביל וניתן להיות שכיר לצד ניהול עסק עצמאי כעוסק פטור, כעוסק מורשה וכבעל חברה בע"מ. ניתן לעבוד כעצמאי הן בתחום זהה לתחום העיסוק כשכיר והן בתחום אחר לחלוטין. יש צורך לשם עבודה במקביל להיות רשום כראוי בכל הרשויות הרלוונטיות לרבות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

 

איפה מוציאים עוסק מורשה?

פתיחת תיק כעוסק מורשה  ניתן לבצע באופן עצמאי במשרדי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. בשלב הראשון צריך לפתוח תיק עוסק מורשה במע”מ. בשלב השני יש לפתוח תיק במס הכנסה ובשלב השלישי את התיק בביטוח לאומי. לחילופין ניתן להיעזר בשירותי רואה חשבון מייצג ולבצע את תהליך פתיחת תיק עוסק מורשה דרכו. רואי חשבון מחוברים ישירות לרשויות המס.

 

איזה הוצאות מוכרות במס?

הוצאות המוכרות במס כוללות עלויות תפעול כמו חשמל, ארנונה ומים, כמו גם תיקונים של בעלי מקצוע ושכר דירה על המקום בו מופעל העסק. הוצאות אלו אינן מוכרות במלואן ובדרך כלל עד כדי שליש, תלוי בנסיבות. גם הוצאות פחת עשויות להיות מוכרות עבור עסק ביתי לרבות בכל הנוגע לריהוט משרדי, ואמצעי תקשורת כגון, מחשב מדפסת וכדומה.

 

מי חייב בפתיחת תיק במס הכנסה?

כל מי שהתחיל לעסוק בעסק כעצמאי חייב להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק. יש לעשות זאת לא יאוחר מיום פתיחת העסק כאשר מועד תחילת העיסוק נקבע בהתאם למועד בו התחילה הפעילות המניבה הכנסות פירותיות. ניתן לפנות למשרד השומה ולמלא את טופס ‎5329 הכולל את הפרטים הדרושים לפתיחת התיק או לחילופין להיעזר ברואה החשבון.

זוג נשוי רשאי, בתנאים מסוימים, לבחור את בן הזוג שעל שמו יתנהל התיק במשרדי מס הכנסה. כל מי שפותח עסק בתור יחיד עצמאי, או כחברה בע"מ, חייב לפתוח תיק במע"מ ולקבל תעודת עוסק מורשה לפני התחלת הפעילות העסקית ועוד לפני ביצוע עסקה הראשונה.

 

איך לסגור תיק במס הכנסה?

את כל התיקים שנפתחו לשם הפעלת עסק עצמאי צריך לסגור כאשר מחליטים להפסיק את הפעילות. חשוב להודיע למס הכנסה על ההחלטה ואם הדבר אינו מתבצע בתוך פרק זמן סביר, אתם עלולים לעמוד בפני סנקציות ותשלומים שונים שניתן להימנע מהם. סגירת תיק במס הכנסה מבוצעת על ידי פקיד השומה האחראי על פתיחת התיקים וסגירתם.

יש לעשות זאת תוך כשלושה חודשים לכל היותר ויש לקחת בחשבון שסגירת התיק אינה מבטלת חובות קיימים למס הכנסה. חשוב לבדוק אם שולמו מקדמות ואם הללו מספיקות על מנת לכסות את כלל ההתחייבויות. בעל העסק נדרש להגיש דו"ח שנתי מלא גם כאשר במהלך אותה השנה העסק פסק מפעילות והתיק נסגר.

 

פתיחת תיק עצמאי

במאמר זה עסקנו בפתיחת תיק עצמאי על כל המשתמע מכך. הרחבנו לגבי עוסק פטור, איך לפתוח תיק, מתי, מי יכול לעשות זאת, האם ניתן להעסיק עובדים ועוד. בנוסף דנו בעלויות של פתיחת התיק, הגשת הדוחות, פטור ממע"מ ומס הכנסה על קטינים. בחלק האחרון של המאמר התמקדנו בעוסק מורשה וכל הנדרש ממנו ובסגירת התיק במס הכנסה בהפסקת הפעילות.

 

רואה חשבון יניב נשר

אם אתם זקוקים לסיוע בפתיחת תיק עצמאי הגעתם למקום הנכון. משרד רואה חשבון יניב נשר מטפל בהנחת היסודות הבירוקרטיים לכל סוגי העסקים ממגוון של תחומים בהתאם להיקף ההכנסות הצפוי. אנו נסיע לכם להחליט אם כדאי לכם להיות עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ, שותפות וכן הלאה. צרו אתנו קשר ותכירו שירותי ראיית חשבון ברמה מקצועיות גבוהה, תוך מתן יחס אישי ותמיכה נמשכת.

שאלות ותשובות בנושא פתיחת תיק עצמאי

בעבר היה מותר להודיע למס הכנסה עד 90 ימים מתחילת הפעילות. כיום לפי הנחיות מס הכנסה, החל מהרגע בו מתחילים לעסוק בעסק או במשלח היד יש להודיע על כך מיד בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק. תחילת העיסוק לפי מס הכנסה היא התחלה בכל סוג של פעילות המניבה הכנסות.

סיווג כעוסק פטור או כעוסק מורשה מתבצע לעניין מס ערך מוסף והוא משפיע אך ורק על ההתנהלות מול מע"מ. במס הכנסה נפתח תיק לכל נישום על פי מספר תעודת זהות או מספר חברה ללא התייחסות לסיווג של העסק במע"מ. חבות המס במס הכנסה נעשית על פי גובה הכנסתו של הנישום ללא קשר למס ערך מוסף.

עצמאי חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה באמצעות טופס 1301. החל משנת המס 2008 עצמאים נדרשים לשדר את הדוח שלהם באופן מקוון. מי שהמחזור שלו מעסק וממשכרות הינו נמוך מכ-80,000 ש"ח ובנוסף לכך המחזור מעסק וממשכורת של שני בני הזוג הינו נמוך מכ-155,000 ש"ח יהיה פטור משידור דוח מקוון.

לאחר פתיחת תיק במס הכנסה יישלח לכתובת שנמסרה פנקס מקדמות שבאמצעותו יש לדווח על מחזור העסקאות ולשלם מס על פי השיעור שייקבע בפנקס. תשלום המקדמות הוא למעשה מקדמה הנצברת בחשבון. בעת הגשת הדוח השנתי וחישוב המס הסופי לאותה שנה נבדק אם המקדמות ששולמו היו גבוהות מהמס הסופי ובמידה והן גבוהות יינתן החזר של היתרה. במידה והן היו נמוכות יהיה צורך להוסיף את ההפרש.

שיתוף ברשתות החברתיות
Facebook
Twitter
LinkedIn
חזרו לחלק שמעניין אתכם

רו"ח יניב נשר בפייסבוק | רו"ח יניב נשר בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 10 ביקורות
×
js_loader