קיזוז הפסד הון כנגד מס שבח

אל מול הרווחים ממכירת דירה ניתן לקזז הפסדים. תשלום מס שבח הינו מיסוי של רווחי ההון הכוללים של הנישום והיא מהווה מקדמה על חשבון המס. למעשה אפשר לייבא הפסדים שנוצרו במס הכנסה כנגד הרווחים ממכירת נכס ולבצע קיזוז הפסד הון כנגד מס שבח בהתאם לדין. על מנת לעשות זאת צריך להציג לפקיד השומה את ההפסדים שמקורם בשוק ההון או בעסקים.

מס שבח

טרם שאנו מסבירים כיצד לבצע קיזוז הפסד הון כנגד מס שבח יש להסביר מהו מס זה. מס שבח מחושב בשעת מכירת נכס מקרקעין והוא נוגע לרווח ההון אשר נוצר בעקבות המכירה. השבח נובע מההשבחה שנעשתה בכנס, כלומר עליית ערכו בתקופה שבין קנייתו ומכירתו.

מס השבח מחושב עם הצמדה למדד וחבות המס הינה לאחר קיזוז הוצאות השבחה של הנכס לרבות שיפוץ הדירה, מס רכישה הוצאות על ריבית המשכנתא, פחת ועוד. מס השבח עומד על 25% מתוך השבח נטו אשר נוצר בעת מכירת הדירה.

 

קיזוז דו צדדי

סעיף 88 לפקודת מס הכנסה קובע לגבי מקרקעין שבמכירתם חל מס שבח בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין למרות שהם אינם מהווים נכס לצורך הקיזוז של ההפסדים. ההפסד ממכירת מקרקעין נחשב  בתור הפסד הון ואילו שבח מקרקעין ייחשב לעניין זה כרווח הון. משמעות סעיף זה היא שניתן לקזז הפסדים ממכירת המקרקעין מול רווחי ההון ממכירה של נכס אחר וגם לקזז הפסד ממכירת נכס הון כנגד שבח ממכירת המקרקעין.

קיזוז הפסד הון כנגד מס שבח
קיזוז הפסד הון כנגד מס שבח

קיזוז הפסדים באותה שנת-מס

הפסד, שהיה לאדם במשלח-יד, ניתן לקזזו כנגד סך כל ההכנסה החייבת של אותו אדם מכל מקור אחר אך רק באותה שנת-מס לרבות שבח מקרקעין. עם זאת חשוב לדעת כי הפסד מעסקה שמוגדרת כאקראית והיא בעלת אופי מסחרי אינו ניתן לקיזוז. הפסד, שניתן היה לקיזוז על פי הדין כנגד הכנסה חייבת ולא בוצע באותה השנה אינו ניתן להעברה לשנים הבאות.

 

פריסת התשלום

החזר מס שבח מקרקעין יכול להתרחש כאשר החישוב התבצע ללא פריסת התשלום שהוחל. גם כאשר החישוב התבצע ללא לקיחה בחשבון של כלל ההכנסות המוכרות או כאשר חישוב המס נערך ללא הביצוע של חלוקת התמורה מהמכירה בין בני זוג המתגרשים. הזכאות להחזר יכולה להתקיים גם כאשר החישוב נערך מבלי לקחת בחשבון את נקודות הזיכוי שלא נוצלו על ידי המוכרים בעת המכירה.

 

הטבות בדוח השנתי

קיזוז הפסד הון כנגד מס שבח יכול להתבצע במסגרת הדוח השנתי. מלבד הכנסות אשר היו מעורבות בשבח והכנסת הפסדי הון גם דיוק בחישוב ניכוי המס אצל המעביד ולקיחה בחשבון של עבודה בחלק מהשנה אצל מעסיקים שונים עשוי להגדיל את גובה ההחזר לעובד.

חשוב לדעת  כי ישנן הטבות אשר ניתנות אך ורק במועד הגשת הדוח השנתי בכל הנוגע לעבודה אצל מספר מעסיקים במהלך השנה ותקבולים מביטוח לאומי, שינוים במצב המשפחתי והפקדות של כספים לביטוח חיים ומתן תרומות במהלך השנה.

צרו קשר עוד היום עם רואה חשבון יניב נשר

שאלות ותשובות בנושא פתיחת תיק עצמאי

מכיוון ששבח נחשב לרווח הון חלים עליו אותם כללי קיזוזו כמו הון אחר בישראל. ניתן לקזז הפסד הון בחול כנגד הפסדים אחרים בחוץ לארץ אם ישנם כאלה. רק לאחר ביצוע קיזוז ההון מחו"ל ניתן לבצע קיזוז כנגד רווחי הון בישראל לרבות כנגד מס שבח.

על מנת שניתן יהיה לקזז את ההפסד ההון כנגד תשלום מס שבח, יש חשיבות לשאלת העיתוי ולמועד שבו נוצר הפסד ההון. לא ניתן לקחת הפסדי ההון ולהעביר אותם לשנים הבאות. גלגול הפסד ההון לשם קיזוזו מול מס שבח אפשרי רק קדימה אך לא אחורה. לכן החשיבות הגדולה של תכנון מס אפקטיבי.

מס שבח מוטל על המוכר ואילו מס רכישה מוטל על הקונה. מס שבח מחושב בהתאם למועד הרכישה המקורי של הנכס ומועד המכירה. הפער בין השניים הוא השבח ועליו יש חבות מס של 25%. שיעורי מס רכישה משתנים בהתאם להיות הנכס דירה יחידה או לא וישנם חמישה מדרגות מס בהתאם לשווי הדירה.

ניתן לנצל את מדרגות המס של בני הזוג המוכרים את הנכס ואת נקודות הזיכוי שלהם. כאשר הדבר לא בוצע בעת חישוב מס השבח ניתן להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ולקבל החזר. הדבר רלוונטי במיוחד למי שבעת מכירת הדירה היה בן 60 ומעלה.

שיתוף ברשתות החברתיות
Facebook
Twitter
LinkedIn
חזרו לחלק שמעניין אתכם

רו"ח יניב נשר בפייסבוק | רו"ח יניב נשר בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 10 ביקורות
×
js_loader