רואה חשבון מומלץ בקרית אונו

רואה חשבון הוא מי שהוסמך על פי החוק לעסוק בראיית חשבון במדינת ישראל וההסמכה ניתנת על ידי מועצת רואי החשבון. תפקידו של רואה חשבון לבחון את תקינותם של הדו"חות הכספיים, לבצע ביקורת ואימות של דו"חות כספיים ולעסוק בייעוץ בהביטי מיסוי ופיננסיים. רואה חשבון מומלץ בקרית אונו מתמחה בחשבונאות, ביקורת חשבונאית, מימון, מסים ועוד. במאמר זה נרחיב לגבי עבודתו ותפקידיו של רו"ח. 

אילו מסלולי לימודים נדרש רואה חשבון לעבור?

רואי חשבון הם אנשי מקצוע שעוברים מסלולי הכשרה אקדמאים של מספר שנים לרבות מגוון רחב של התמחויות נוספות בתחומים שונים. עליהם להיות בקיאים בנושאים כמו מיסוי, דיני עבודה, פיננסים ועוד, על מנת לתת שירות מלא ואיכותי לחברה או לעסק אותם הם מלווים. מבחינת מיסוי, רואה חשבון מומלץ בקרית אונו מייצג עסקים וחברות מול רשויות המס בישראל ובחו"ל באמצעות דו"חות תקופתיים, הצהרות הון ודו"חות שנתיים.

אילו מסלולי לימודים נדרש רואה חשבון לעבור?

אמון על ניהול חשבונות ושכר

מבחינת הנהלת חשבונות ושכר, רואה חשבון וצוות משרדו מספקים את כלל שירותי הנהלת החשבונות הנדרשים לעסק או לחברה. הם גם מלווים את תחום חשבות השכר שקובעת כמה יש לשלם לעובדים ולמנהלים במשכורות וכיצד יש להפיק את תלושי המשכורת בהתאם לחוק ותוך ביצוע כל התשלומים וההפרשות הנחוצים לעובדים.

 

החזרי מס וייעוץ מס בקרית אונו

רואה חשבון מומלץ בקרית אונו עוסק רבות גם בנושא של החזרים. רואה חשבון עוסק בקבלת החזרי מס, הן לעצמאים והן לשכירים. רואה החשבון מספק למעשה גם ייעוץ מס, תוך בחינת כלל היבטי המיסוי שונים על מנת שהעסק יתנהל נכון מבחינת עלויות מיסוי שונות בהתאם לחוק. מדובר גם בייעוץ פיננסי ובחינת אופן ניהול הכספים ברמה העסקית והחשבונאית.

 

ייצוג מול הרשויות בקרית אונו

כל עסק צריך לקבל שירותי ראיית חשבון מרואה חשבון לעסקים החל מרגע הקמתו ולכל אורך תקופת פעילותו. ככל שהעסק גדול יותר ומעסיק יותר עובדים, כך שירותי החשבונאות יהיו משמעותיים, גדולים ומסובכים יותר. רואה חשבון מומלץ צריך להיות מעורב כבר מהשלבים הראשונים של הקמת העסק מול ביטוח לאומי, מס הכנסה והרשויות הנוספות מולם העסק נדרש להתנהל.

החזרי מס וייעוץ מס

עבודה לפי כללי חשבונאות

תחום העבודה של רואה חשבון מומלץ בקרית אונו הינו מורכב וישנם כללים רבים ששעליו לעמוד בהם, הן מבחינת חוקים מקומיים והן מבחינת חוקים בינלאומיים אשר חלים על עסקים מסוימים הפועלים במדינות שונות. כללי חשבונאות נוגעים לדרך הניהול של הדו"חות הכספיים ואופן הניהול של ה"ספרים" הפיננסיים של העסק.

הכללים נועדו לספק תמונת מצב מדויקת של העסק, תוך שמירה על אחידות מובנית ברמת הדיווח בין כל העסקים.

 

התמחויות בתחומים מגוונים של ראיית חשבון

רואה החשבון נדרש להתמחות בחשבונאות פיננסית ולהפיק את הדוחות כספיים ובדיקתם כמו גם בהנהלת חשבונות ניהולית ולבצע ניתוח ודיווח על עלויות ורווחיות עבור החברה. עליו לעבוד באופן מסודר תוך ניהול חשבונות ורישומים ותוך ווידוא שהתשלומים והמיסים משולמים בזמן.

בנוסף עליו לספק ייעוץ לגבי חשבונאות מס וחשבונאות עלויות בכל הנוגע לחישוב עלויות הייצור לעסקים יצרניים. התחום של ביקורת כולל בדיקה מדוקדקת של הרשומות, הבקרות והמערכות של חברות שונות על מנת לספק הערכה עצמאית לגבי מצבן הכספי והפיננסי שלהן.

 

ראיית חשבון לחברות

רואה חשבון מומלץ בקרית אונו

בעבודתו, רואה חשבון מומלץ בקרית אונו אחראי למעשה לכל ההיבטים הפיננסיים של העסק או החברה. עליו לדאוג לספק ייעוץ מס הולם כדי שתשלומי המיסים של החברה יהיו מינימליים וישולמו במועד ושהחברה תתנהל מול העובדים והמנהלים באופן שקוף והוגן מבחינת תנאי שכר והפרשות סוציאליות. הוא אחרא לעיין בספרים החשבונאים ולוודא שהם תקינים טרם יציאתם לפרסום.

 

כישורים נדרשים לביצוע עבודה מיטבית

משימתו החשובה ביותר של רואה חשבון היא לבחון את הדיוק, השלמות וההתאמה ברשומות הפיננסיות בהתאם לחוקים במדינת ישראל ולמדיניות החברה. רואה החשבון אחראי גם על דרכי חיוב הלקוחות, ניתוח עסקאות לזיהוי אזורי סיכון, מתן המלצות על פעולה מתקנת במידת הצורך, הכנת תקציבים ייעודיים, מעקב אחר התזרים ועוד.

על מנת לבצע את עבודתו כראוי, רואה חשבון מומלץ בקרית אונו נדרש לסט כשורים ייחודי. עליו להיות מסוגל לתקשר היטב, לשים לב לפרטים קטנים ולהיות בעל מיומנויות מתמטיקה חזקות. רואה חשבון יכול להיות מועסק כעובד במשרה מלאה בחברה או כפרילנסר המעניק לה שירותים בהתאם לגודל החברה ואופן מבנה ההעסקה בה היא נוקטת.

 

ייעוץ עסקי בקרית אונו להצלחה עסקית

במסגרת העבודה של רואה חשבון מומלץ בקרית אונו הוא יכול גם לספק ייעוץ עסקי בקרית אונו תוך שהוא מקנה לבעלי העסק מיומנויות וכלים להצלחה עסקית רחבה יותר. ייעוץ עסקי של רואה חשבון מאפשר ליישם תכנית מפורטת המבוססת על ידע וניסיון, לרבות לשם ביצוע שינויים מבניים חיוניים שיגדילו את הרווחיות. ליווי עסקי יכול להניע שיפורים בהיבטים, התפעוליים, הלוגיסטיים, הניהולי והפיננסיים של החברה.

מה ניתן להרוויח מתכנון פיננסי?

החשיבות של תכנון פיננסי

רואי חשבון הינם חיוניים לניהול וביצוע תכנון פיננסי חוקי ונכון של העסק. הדבר כולל את כלל הדיווחים לרשויות ולגורמים השונים ואת הניהול של הכספים עצמם על כל ההיבטים המגוונים של הנושא. הדבר כולל פיקוח על דרכי העבודה מול בנקים וספקים הדורשים מידע חשבונאי אמין. הדבר נדרש פעמים רבות גם לקראת שינויים מבניים, מיזוגים ורכישות.

במסגרת פעילותו, רואה חשבון מומלץ בקרית אונו נדרש להיות מסוגל לעבודה קשה, תוך שימוש במספרים ומתן תשומת לב לפרטים. עליו ללוות את כל תהליכי רישום הפעילויות הפיננסיות, העסקאות והאירועים של החברה או העסק. חשיבותו באה לידי ביטוי בתרומתה לממשל תקין, ביקורת, עמידה בחוקים ותקנות, ניהול סיכונים ודיווח על כן מעורבותו בשלב התכנון הפיננסי תהווה קפיצת מדרגה בהתנהלות העסק לאורך זמן.

 

מה ניתן להרוויח מתכנון פיננסי?

בגלל קרבתו של רואה החשבון לתחום הפיננסי הוא יכול גם לספק גם ייעוץ ותכנון פיננסי לעסקים, הן לצורכי הקמה והתייעלות והן לצורכי צמיחה והתרחבות של העסק. הרואה חשבון יכול במקרים רבים להציע חלופות שונות לשם מזעור נזקים וסיכונים לארגון בכל הנוגע לביצוע פעולות שונות לקראת החלטות ושינויים.

 

הנהלת חשבונות בקרית אונו על ידי חברה חיצונית

בעסקים קטנים ובינונים לרוב אין הצדקה להעסקת רואה חשבון בתוך החברה ולרוב עדיף לקבל שירותי הנהלת חשבונות בקרית אונו מחברה חיצונית. גם כאשר רואה החשבון הוא חיצוני הוא הגורם הרשום והמייצג מול הרשויות. עליו לדאוג להגשת הדוחות התקופתיים ולהתנהל מולן בכל הנוגע לעניין תשלומי המקדמות, עריכת חישובים עבור תשלומי מע"מ וביטוח לאומי. בנוסף הוא מסייע בתכנון המס והגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה.

רואה חשבון יניב נשר

סיוע בגיוס כספים בקרית אונו

בשלבים שונים במחזור החיים של כל עסק הוא נדרש למימון ואשראי. סיוע בגיוס כספים בקרית אונו עשוי להידרש לטובת רכישת מלאי ראשוני, הגעה לשווקים חדשים, ייצור מוצר חדש, רכישת נכס ועוד. רואה חשבון יכול לסייע לבעל העסק לבחור את מסלול הגיוס האידיאלי בהתאם למאפייני העסק והנתונים הפיננסיים והארגוניים של העסק. הסיוע יכול להיות, הן לגבי האפיק הנבחר והן לגבי בניית תוכנית החזרים ריאלית.

 

היתרון של ייעוץ השקעות בקרית אונו

ייעוץ השקעות נדרש בכל מקרה בה החברה שוקלת להגדיל את פעילותה, להתמזג או לצאת לרכישה. היתרון של ייעוץ השקעות בקרית אונו הוא ביכולתו לבצע את הבדיקות המקצועיות הנדרשות להערכת הכדאיות של ההשקעה. במהלך כניסה להשקעה יש צורך לבדוק את הכדאיות או הרווחיות של העסקה, את אופן המימון העסקה ואת קצב החזר המימון בהתאם לתשואה הצפויה מההשקעה.

סיוע בגיוס כספים וייעוץ השקעות

הכנה והגשת דו״ח שנתי מס הכנסה בקרית אונו

אחד מתפקידיו המרכזיים של רואה החשבון הוא הגשת דו״ח שנתי מס הכנסה בקרית אונו עבור החברה אותה הוא מייצג. הדוח השנתי הינו מורכב ויש צורך שהוא יוגש על ידי גורם מקצועי ואיכותי. על מנת לבצע את הגשת הדו"ח כראוי יש צורך במיומנות רבה בעריכת תחשיבים חשבונאיים, תוך ביצוע מושכל של תכנוני מס שיכולים לחסוך אלפי שקלים בשנה לעסק.

 

על הקמת מערך גביה בקרית אונו

מערך גביה יעיל הינו חיוני לכל עסק מצליח. בעת הקמת מערך גביה בקרית אונו יש צורך לייסד מנגנון מפוקח עם מלאי של פתרונות מתאימים לשלבים השונים של תהליכי הגבייה. הדבר יסייע לעסק לשמור כראוי על תזרים המזומנים וימנע ממנו מלהיקלע למצב כלכלי קשה עקב פגיעה בתזרים ובמוסר התשלומים של העסק. רואה חשבון מומלץ בקרית אונו יכול לייסד מערך גבייה שיאפשר לבעלי העסק להתרכז בתפקידם.

 

ביצוע ביקורת חברות בקרית אונו

במהלך ביצוע ביקורת חברות בקרית אונו רואה החשבון מנסח טיוטת ביקורת אשר תועבר למנהלי החברה טרם כתיבת הדו"ח הסופי. בדו"ח הסופי רואה חשבון מומלץ בקרית אונו יציע המלצות לגבי שינויים ודרכי פעולה מתאימות. כאשר רואה החשבון הוא גם היועץ העסקי של החברה ובקיא במאפייניה הוא יכול לייעל את מהלך הביקורת בפועל ולערוך את ביקורת החברות בשקיפות גבוהה למען התייעלות עתידית.

ביקורת חברות

הערכת שווי לנכסים בקרית אונו

רואה חשבון אחראי גם על שמירת הרישומים לגבי נכסי העסק על מנת לחשב את השווי הנקי של העסק בדוחות הרלוונטיים. רואה חשבון עשוי גם לקחת חלק בפעילויות הכנת מס, לרבות הרכבת דוחות מס או התייעצות כיצד למזער את חבות המס שלהם באמצעות שימוש בניכויים השונים המותרים על פי החוק.

 

רואה חשבון בקרית אונו לחברה ציבורית

רואה חשבון עושה שימוש בספר החשבונות על מנת לתעד את כל העסקאות שהעסק מעורב בהם. ספר החשבונות לרוב יכלול את כל פרטי יתרת הבנק, דיבידנדים ששולמו על ידי החברה עבור אותה שנה, מניות הנסחרות בחברה וכן הלאה. עליו לדאוג לדיוק של מידע רב ואופן רישומו, לרבות הוספת פריטים קשורים או חיובים וזיכויים נלווים.

 

הגשת דוחות כספיים

רואה החשבון אמון על השמירה והארגון של הרישומים החשבונאיים של החברה. בהקשר זה הוא נדרש לעבוד עם ההנהלה ולפקח על מחלקת הכספים. עליו להיות מסוגל לקרוא ולפרש את הדוחות הכספיים, את החזרי מס ומגוון דוחות כספיים אחרים. הם צריך להיות בעל ידע נרחב בנושאים משפטיים המשפיעים על חשבונאות לרבות מיסי שכר, מס הכנסה וניכוי מס במקור.

ראיית חשבון לחברות

שירותים נלווים והיבטי מיסוי

פרט לכך שהרואה חשבון הינו מי שנדרש לבקר את ספרי החברה הוא יכול לספק מגוון של שירותים נוספים. הוא יכול לספק ייעוץ לגבי היבטי מיסוי, הן בכל הנוגע למיסוי של יחידים והן בכל הנוגע למיסוי חברות. הוא יכול לספק שירותי ראיית חשבון בכל הנוגע להחזרי מס, הן עבור שכירים ששילמו מסים בעוד והן לעצמאיים וחברות שצריכות להגיש דוח שנתי למס הכנסה. במוקד עבודתו של רואה חשבון בדיקת הדיוק של מסמכים פיננסיים, תוך התאמתם לחוקים ולרגולציות בתחום. עליו להכין ולתחזק את כלל הדוחות הפיננסיים, לדאוג לטפסי החזר מס ותשלומי המס בזמן, תוך התנהלות נכונה מול הרשויות הרלוונטיות. עליו להדריך את בעלי העסק כיצד להפחית את העלויות ולמקסם את הרווחים ולבצע תחזית פיננסית הכוללת זיהוי סיכונים.

 

על משרד רואי חשבון יניב נשר

משרד רואי חשבון יניב נשר מוביל לצמיחה עסקית כבר מ-2012 כשהוא מספק שירותי פיננסיים מקצועיים הכוללים: שירותי ראיית חשבון, הנהלת חשבונות, ליווי וייעוץ עסקי, סיוע בגיוס כספים, הקמת מערך גביה, ביקורת חברות ועוד. רו"ח יניב נשר רואה ברווחיות העסקים איתם הוא עובד – הצלחה אישית שלו – ההסבר היחיד למסירות הנדירה שלו למקצוע ולעובדה שעשרות עסקים זוקפים לזכותו את היציבות הכלכלית שלהם. אתם מוזמנים לצור עימנו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני ואף לתאם פגישה אישית בבית העסק או משרדי החברה, לחצו כאן לשיחה עם המשרד.

 

לוגו יניב נשר משרד רואי חשבון

שאלות ותשובות - רואה חשבון מומלץ בקרית אונו

רואה חשבון בקרית אונו אחראי על הצד הפיננסי של העסק שלכם. הוא נחשף להכנסות, להוצאות ולהשקעות שלכם וצריך להיות איש אמון. ומצופה ממנו להיות מקצועי וישר, וכל טעות שלו יכולה להסתכם בהפסדים כספיים כבדים מאוד. לכן, חשוב לנסות ולקבל כמה שיותר מידע על רואי חשבון לפני שמתחילים לעבוד איתם ולבדוק היטב המלצות מלקוחות אחרים.
תלוי בגודל העסק ובצרכיו. שכן רואי חשבון צריכים לבצע לעיתים פעולות תחת לחץ של זמן, והמורכבות בעבודה שלהם היא גדולה. היכולת להגיע אל רואה החשבון בקרית אונו בהתראה של רגע היא בונוס גדול. אולם כיום ישנה מגמה של יותר ויותר רואי חשבון שניתן להתנהל מולם דיגיטלית בלבד – ולהעביר עותקים סרוקים של הקבלות והחשבוניות לצורך הדיווחים השוטפים.
שכר טרחת רואה חשבון בקרית אונו משתנה בהתאם לגודל העסק שמעסיק אותם. מטבע הדברים יש הבדל בין רואה חשבון שעובד עם תאגיד ענק לבין רואה חשבון שמסייע לאדם להשיק עסק קטן של עוסק פטור. התשלומים לרו"ח מומלץ לעסקים קטנים סובבים בדרך כלל סביב כמה מאות שקלים בחודש בעוד שבחברות ענק הם עשויים להגיע גם לאלפי שקלים או יותר מכך, אם כי במקרים אלו ההעסקה היא בדרך כלל פנימית לחברה.
רואה חשבון מומלץ בקרית אונו הוא איש מקצוע שמתעסק עם הנושא הכלכלי הבירוקרטי שלבעלי עסקים אין את היכולות להתעסק איתו. הוא מתמודד עם הדרישות של מס הכנסה וביטוח לאומי, מכוון להחלטות הנכונות, ומונע בעיות שיכולות להסתכם בקנסות ובעונשים קשים יותר.
חזרו לחלק שמעניין אתכם

רו"ח יניב נשר בפייסבוק | רו"ח יניב נשר בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 10 ביקורות
×
js_loader