ביקורת חברות

ביקורת חברות מיועדת למתן חוות דעת מקצועית, חיצונית ואובייקטיבית על פועלה של חברה או ארגון עבור צדדים שלישיים כמו בנקים, חברות אשראי, משקיעים, רשויות וספקים. הביקורת נערכת מידי שנה, בסמוך לסוף תקופת הדיווח ועל ידי רואה חשבון מבקר שיסייע לחברה להתנהל ביעילות וברווחיות טובים יותר.

 

מהי בדיוק ביקורת חברות?

על פי חוק בישראל, כל חברה, עמותה ואגודה שיתופית מחויבות בביקורת חיצונית על דוחותיהן הכספיים מידי שנה. ביקורת זו מיועדת באופן מקביל למנהלי החברה וליתר הגופים הפיננסיים ורשויות המס בישראל והיא אמורה לספק מידע מהימן ומקצועי לצורך ניהול יעיל ורווחי יותר לאורך השנה הקרובה.

הביקורת נערכת על ידי רואה חשבון המתמחה בעריכת ביקורות פנים מהסוג הזה, כאשר היא כוללת ארבעה שלבים מרכזיים (עליהם נפרט בהרחבה בהמשך המאמר):

  • הסתכלות רחבה על הפעילות בחברה והערכת סיכונים – ייבחנו מספר פרמטרים כמו אופי החברה, יעדיה, האסטרטגיות שלה, הבקרה הפנימית שהיא מנהלת לעצמה, הגורמים והגופים שבאים עמה במגע וכל הסיכונים שעומדים לפניה.
  • תכנון מהלך הביקורת – רואה החשבון ייצור תוכנית ביקורת שכוללת את כל הסעיפים בדוחות הכספיים ומפרטת את כל הסוגיות שנבדקות, את מהלך הבדיקה בכל סעיף ואת דרכי קביעת התוצאות.
  • ביצוע הביקורת – שלב זה כולל בדיקת פעולות חשבונאיות ומסמכים על סמך התוכנית שגובשה קודם לכן, תוך אימות של כל המידע המופיע בהם.
  • גיבוש מסקנות הביקורת – רואה החשבון מפיק מסמך חוות דעת ומסקנות שיועבר למנהלי החברה ויכלול השוואה לשנים הקודמות, ליקויים שיש לטפל בהם וכל נתון שצפוי לסייע להתנהלות הארגונית והכלכלית של החברה מכאן והלאה.

 

מי נדרש לבצע ביקורת חברות של רואה חשבון?

  • חברות, בהתאם לחוק החברות
  • עמותות, במחזור שנתי של מעל 500 אלף שקלים.
  • אגודות שיתופיות, בביקורת מרואה חשבון או לחילופין ברית פיקוח

 

מהי התוצאה מהביקורת?

רואה החשבון אחראי לנכונות של נתונים המופיעים בדוחות התאגיד, כמו מאזן, דו"ח רווח והפסד, תזרים המזומנים ומסמכים נוספים. בנוסף, רואה החשבון מצרף את חוות דעתו המקצועית והבלתי תלויה לגבי כל הדוחות הללו ובמטרה לעזור לעסק בהתנהלות תקינה, נכונה ויעילה בהמשך הדרך. לשם כך הוא מבצע ביקורת לעסק ולספרי החשבונות שלו.

 

ביקורת חברות פנימית: מהלך הביקורת והפעולות הנכללות בתוכה

נקודה חשובה להבהרה: הביקורת אמורה לאפשר למנהלים להתמקד בסיכונים שעומדים לפניהם ולשפר את מנגנוני הביקורות הניהוליות שלהם, במטרה לצמצם כל סיכון שעולה על הפרק. ניתוח הסיכונים והצעת דרכי הפעולה יבטיחו קידום יעיל, מועיל וגם מוסרי של הארגון, לשמור על רכושו וכספו ולהשיג בהצלחה את יעדיו.

 

בקרות הניהול כוללות הצעות למשל כמו קביעת מדיניות, האצלת סמכויות וחלוקת תחומי אחריות, כתיבת הוראות ונהלים או ריענון הוראות ונהלים, בניית תהליכים, יצירת תרבות ארגונית ועוד.

 

כאמור, הביקורת מחולקת לארבעה שלבים שכעת נפרט לגביהם בהרחבה:

תחילה יש צורך לקבוע את סוגיות הביקורת, כמו למשל הערכת הסיכונים שתביא בחשבון את כל היעדים והמשימות של הארגון בטווח הקצר והארוך. בדרך כלל בנקודה זו יבוצע סקר מקדים, שבו רואה החשבון יאסוף נתונים ופרטים לגבי התהליכים שעליו לכלול בביקורת והם יגובשו מתוך תשאול של עובדים, מנהלים ועריכת מחקר לאור הדוחות הקודמים שנוצרו לאותו ארגון.

 

מהלך עבודת השטח בפועל, כולל חיפוש של רמזים או סימנים למצבים בלתי רצויים, כמו למשל חריגות שונות בהכנסות או אירועים שיש עמם סיכון מוגבר. כמו כן, רואה החשבון יצטרך להצביע גם על אירועים שאינם מתקיימים על אף חשיבותם, כמו למשל העדר איסוף נתונים מדויק בנוגע לרווחים שנוצרו מפעילויות בקמפייני שיווק לדוגמה, או מתקציב שהוקצה לטובת גיוס עובדים במשרה חדשה שנפתחה בארגון.

 

כל חריגה שתזוהה על ידי רואה החשבון, תשמש אותו בקביעת הממצאים ובאפיון של הבסיס לאותה החריגה ומה צפוי בעקבותיה. במסקנותיו הוא מציע הסברים שונים להערכתו ועורך תחזיות עתידיות בהן יפורטו הפעולות למזעור סיכונים ושיפור ליקויים שנחשפו במהלך הביקורת.

 

כעת רואה החשבון ינסח טיוטת ביקורת שתועבר למנהלי החברה והם נדרשים להתייחס לחריגות ולפערים או הסיכונים וחומרתם כפי שתוארו. לאחר מכן, ייכתב הדו"ח הסופי שבו מופיעות המלצות לגבי שינויים ודרכי פעולה מתאימות.

 

חשיבותו של רואה החשבון לביקורת חברות

נהוג שרואה החשבון מבצע את הביקורת, אם כי בפועל יכולים לבצע אותה גם מומחים מתחומים נוספים כמו עורכי דין או גורמים בעלי הסמכה במנהל ציבורי ובתחומי הביקורת. בביקורת מצד רואה החשבון של הארגון יש יתרונות בולטים, בראש ובראשונה מחויבותו ללקוחותיו וההיכרות מבעוד מועד עם המבנה הארגוני והכלכלי.

 

ככל שרואה החשבון הוא גם המלווה והיועץ העסקי של החברה, הוא גם בקיא במאפייניה, המטרות והאסטרטגיה שלה, כך שהוא יכול לייעל את מהלך הביקורת בפועל ודעתו בסופו של דבר תתקבל כסדרה.

 

חשוב לשים לב שאם רואה החשבון יתבקש לא לכלול נושאים מאוד מהותיים, הוא לא יוכל להביע לגביהם חוות דעת מדויקת ולכן חשוב לשתף עמו פעולה כדי למנוע תקלות במישור הפיננסי והמיסוי ולמצוא דרכים יצירתיות וחוקיות לכל סיטואציה.

 

ביקורת חברות ציבוריות ופרטיות במקצועיות מלאה

משרד רואי החשבון יניב נשר מתמחה בעריכת ביקורת חברות בשקיפות גבוהה, אמינות ודיסקרטיות, תוך ליווי מקצועי מלא ולמען התייעלות מובטחת. המשרד מבצע ביקורת, עריכה והגשת דוחות כספיים כחוק עבור כל סוגי החברות ופועל בהתאם לכל התקנים המקצועיים וכללי הביקורת.

רואה החשבון יניב נשר אף שימש בעברו כמנהל צוות הביקורת של משרד רואי החשבון הגדול בישראל – קוסט פורר גבאי את קסירר וצבר ניסיון עשיר בביקורת לחברות ציבוריות ופרטיות, עריכת דוחות כספיים וליווי מלא ושוטף מול רשויות המס.

חזרו לחלק שמעניין אתכם
רואה חשבון יניב נשר
צריכים ייעוץ מקצועי ?
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם
שירותים נוספים:
5/5
שירותי ראיית חשבון

בעלי עסקים נדרשים למגוון רחב של פעולות, הרבה מעבר למתן שירות או יצירת פעולות שיווק ומכירה. כדי לסייע בהתנהלות במישור הכלכלי והבירוקרטי מול הרשויות, נדרשים

הקמת מערך גביה

מה צריך עסק כדי לנהל גבייה יעילה מלקוחותיו? ניהול משימות שוטף ואחראי, הבנת תהליכי הגבייה האפשריים במצבים שונים, איתור פתרונות מתאימים לגבייה שאיננה מתקדמת או

יעוץ השקעות

יעוץ השקעות נחשב לעניין חשוב ומהותי לכל אדם שמעוניין להשקיע בשוק ההון, בייחוד לאור העובדה שמערכות הייעוץ הבנקאיות סובלות מחסרונות רבים לעומת הייעוץ הניתן באופן

דוח שנתי מס הכנסה

כל העצמאיים בישראל מחויבים בהגשת דוח שנתי מס הכנסה. דוח זה נערך באופן עצמאי או על ידי רואה החשבון של העסק. מילוי מדויק, אחראי ובכובד

סיוע בגיוס כספים

כל הקמת עסק חדש או עסק קיים לקראת צמיחה והתרחבות, זקוקים לתקציב מסוים, מה שמצריך לרוב באיתור שירות של סיוע בגיוס כספים בסכום המתאים. מכיוון

ליווי וייעוץ עסקי

עסקים בהקמה; עסקים שנקלעו לקשיים; רצון לצמוח ולהתפתח; כל אלו ועוד נסיבות רבות מובילות עסקים וחברות מכל סוג וגודל לקבלת ליווי ויעוץ עסקי שיסייע בשיפור

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות מסייעת לכל עסק לרכז את תנועותיו הכספיות, כך שהוא יוכל לחשב כראוי את התחייבויותיו ותקבוליו ולראות בסופו של דבר עלייה עם הזמן ברווחים.