ביקורת חברות

ביקורת חברות מיועדת למתן חוות דעת מקצועית, חיצונית ואובייקטיבית על פועלה של חברה או ארגון עבור צדדים שלישיים כמו בנקים, חברות אשראי, משקיעים, רשויות וספקים. הביקורת נערכת מידי שנה, בסמוך לסוף תקופת הדיווח ועל ידי רואה חשבון מבקר שיסייע לחברה להתנהל ביעילות וברווחיות טובים יותר.

מהי בדיוק ביקורת חברות?

על פי חוק בישראל, כל חברה, עמותה ואגודה שיתופית מחויבות בביקורת חיצונית על דוחותיהן הכספיים מידי שנה. ביקורת זו מיועדת באופן מקביל למנהלי החברה וליתר הגופים הפיננסיים ורשויות המס בישראל והיא אמורה לספק מידע מהימן ומקצועי לצורך ניהול יעיל ורווחי יותר לאורך השנה הקרובה.

הביקורת נערכת על ידי רואה חשבון המתמחה בעריכת ביקורות פנים מהסוג הזה, כאשר היא כוללת ארבעה שלבים מרכזיים (עליהם נפרט בהרחבה בהמשך המאמר):

  • הסתכלות רחבה על הפעילות בחברה והערכת סיכונים – ייבחנו מספר פרמטרים כמו אופי החברה, יעדיה, האסטרטגיות שלה, הבקרה הפנימית שהיא מנהלת לעצמה, הגורמים והגופים שבאים עמה במגע וכל הסיכונים שעומדים לפניה.
  • תכנון מהלך הביקורת – רואה החשבון ייצור תוכנית ביקורת שכוללת את כל הסעיפים בדוחות הכספיים ומפרטת את כל הסוגיות שנבדקות, את מהלך הבדיקה בכל סעיף ואת דרכי קביעת התוצאות.
  • ביצוע הביקורת – שלב זה כולל בדיקת פעולות חשבונאיות ומסמכים על סמך התוכנית שגובשה קודם לכן, תוך אימות של כל המידע המופיע בהם.
  • גיבוש מסקנות הביקורת – רואה החשבון מפיק מסמך חוות דעת ומסקנות שיועבר למנהלי החברה ויכלול השוואה לשנים הקודמות, ליקויים שיש לטפל בהם וכל נתון שצפוי לסייע להתנהלות הארגונית והכלכלית של החברה מכאן והלאה.

 

מי נדרש לבצע ביקורת חברות של רואה חשבון?

  • חברות, בהתאם לחוק החברות
  • עמותות, במחזור שנתי של מעל 500 אלף שקלים.
  • אגודות שיתופיות, בביקורת מרואה חשבון או לחילופין ברית פיקוח
ביקורת חברות
ביקורת חברות

מהי התוצאה מהביקורת?

רואה החשבון אחראי לנכונות של נתונים המופיעים בדוחות התאגיד, כמו מאזן, דו"ח רווח והפסד, תזרים המזומנים ומסמכים נוספים. בנוסף, רואה החשבון מצרף את חוות דעתו המקצועית והבלתי תלויה לגבי כל הדוחות הללו ובמטרה לעזור לעסק בהתנהלות תקינה, נכונה ויעילה בהמשך הדרך. לשם כך הוא מבצע ביקורת לעסק ולספרי החשבונות שלו.

 

ביקורת חברות פנימית: מהלך הביקורת והפעולות הנכללות בתוכה

נקודה חשובה להבהרה: הביקורת אמורה לאפשר למנהלים להתמקד בסיכונים שעומדים לפניהם ולשפר את מנגנוני הביקורות הניהוליות שלהם, במטרה לצמצם כל סיכון שעולה על הפרק. ניתוח הסיכונים והצעת דרכי הפעולה יבטיחו קידום יעיל, מועיל וגם מוסרי של הארגון, לשמור על רכושו וכספו ולהשיג בהצלחה את יעדיו.

 

בקרות הניהול כוללות הצעות למשל כמו קביעת מדיניות, האצלת סמכויות וחלוקת תחומי אחריות, כתיבת הוראות ונהלים או ריענון הוראות ונהלים, בניית תהליכים, יצירת תרבות ארגונית ועוד.

 

כאמור, הביקורת מחולקת לארבעה שלבים שכעת נפרט לגביהם בהרחבה:

תחילה יש צורך לקבוע את סוגיות הביקורת, כמו למשל הערכת הסיכונים שתביא בחשבון את כל היעדים והמשימות של הארגון בטווח הקצר והארוך. בדרך כלל בנקודה זו יבוצע סקר מקדים, שבו רואה החשבון יאסוף נתונים ופרטים לגבי התהליכים שעליו לכלול בביקורת והם יגובשו מתוך תשאול של עובדים, מנהלים ועריכת מחקר לאור הדוחות הקודמים שנוצרו לאותו ארגון.

 

מהלך עבודת השטח בפועל, כולל חיפוש של רמזים או סימנים למצבים בלתי רצויים, כמו למשל חריגות שונות בהכנסות או אירועים שיש עמם סיכון מוגבר. כמו כן, רואה החשבון יצטרך להצביע גם על אירועים שאינם מתקיימים על אף חשיבותם, כמו למשל העדר איסוף נתונים מדויק בנוגע לרווחים שנוצרו מפעילויות בקמפייני שיווק לדוגמה, או מתקציב שהוקצה לטובת גיוס עובדים במשרה חדשה שנפתחה בארגון.

 

כל חריגה שתזוהה על ידי רואה החשבון, תשמש אותו בקביעת הממצאים ובאפיון של הבסיס לאותה החריגה ומה צפוי בעקבותיה. במסקנותיו הוא מציע הסברים שונים להערכתו ועורך תחזיות עתידיות בהן יפורטו הפעולות למזעור סיכונים ושיפור ליקויים שנחשפו במהלך הביקורת.

 

כעת רואה החשבון ינסח טיוטת ביקורת שתועבר למנהלי החברה והם נדרשים להתייחס לחריגות ולפערים או הסיכונים וחומרתם כפי שתוארו. לאחר מכן, ייכתב הדו"ח הסופי שבו מופיעות המלצות לגבי שינויים ודרכי פעולה מתאימות.

 

חשיבותו של רואה החשבון לביקורת חברות

נהוג שרואה החשבון מבצע את הביקורת, אם כי בפועל יכולים לבצע אותה גם מומחים מתחומים נוספים כמו עורכי דין או גורמים בעלי הסמכה במנהל ציבורי ובתחומי הביקורת. בביקורת מצד רואה החשבון של הארגון יש יתרונות בולטים, בראש ובראשונה מחויבותו ללקוחותיו וההיכרות מבעוד מועד עם המבנה הארגוני והכלכלי.

 

ככל שרואה החשבון הוא גם המלווה והיועץ העסקי של החברה, הוא גם בקיא במאפייניה, המטרות והאסטרטגיה שלה, כך שהוא יכול לייעל את מהלך הביקורת בפועל ודעתו בסופו של דבר תתקבל כסדרה.

 

חשוב לשים לב שאם רואה החשבון יתבקש לא לכלול נושאים מאוד מהותיים, הוא לא יוכל להביע לגביהם חוות דעת מדויקת ולכן חשוב לשתף עמו פעולה כדי למנוע תקלות במישור הפיננסי והמיסוי ולמצוא דרכים יצירתיות וחוקיות לכל סיטואציה.

 

ביקורת חברות ציבוריות ופרטיות במקצועיות מלאה

משרד רואי החשבון יניב נשר מתמחה בעריכת ביקורת חברות בשקיפות גבוהה, אמינות ודיסקרטיות, תוך ליווי מקצועי מלא ולמען התייעלות מובטחת. המשרד מבצע ביקורת, עריכה והגשת דוחות כספיים כחוק עבור כל סוגי החברות ופועל בהתאם לכל התקנים המקצועיים וכללי הביקורת.

רואה החשבון יניב נשר אף שימש בעברו כמנהל צוות הביקורת של משרד רואי החשבון הגדול בישראל – קוסט פורר גבאי את קסירר וצבר ניסיון עשיר בביקורת לחברות ציבוריות ופרטיות, עריכת דוחות כספיים וליווי מלא ושוטף מול רשויות המס.

שיתוף ברשתות החברתיות
Facebook
Twitter
LinkedIn
חזרו לחלק שמעניין אתכם

רו"ח יניב נשר בפייסבוק | רו"ח יניב נשר בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 10 ביקורות
×
js_loader