תכנון פיננסי

תכנון פיננסי לעסקים יכול להידרש בכל שלב, החל בעת ההקמה, בעת משבר ולקראת שינוי מבני כמו מעבר מניהול משפחתי למקצועי. חשוב להבחין בין תפקידו של רואה החשבון בליווי עסקים בצורה שוטפת לבין ייעוץ ותכנון פיננסי מקצועי לעסק בהקמה, לקראת שינוי עתידי או לשם יציאה ממשבר. במאמר נפרט לגבי אחריותו ופעולותיו של רואה חשבון באופן שוטף לעומת שירותי תכנון פיננסי לעסקים.

רואה החשבון המלווה את העסק

רואה החשבון המלווה את העסק מטפל בכל סוגיית המיסוי של העסק מול מס הכנסה ומע"מ. במסגרת עבודתו הוא משתמש בידע החשבונאי והמשפטי שלו על מנת לצמצם את חבויות המס של החברה ככל שניתן. באחריותו שהחברה תפעל מבחינה חשבונאית באופן תקין ובהתאם לחוק. רואה החשבון יכול לספק בעת הצורך דוחות כלכליים תקופתיים כגון, דוח רווח והפסד וכן הלאה.

 

ייעוץ כלכלי

מלבד אחריותו השוטפת לתקינותם של הדו"חות כספיים וביצוע הביקורת עליהם, רואה חשבון יכול גם לייעץ לגבי ניהול כלכלי, מימון, ענייני מיסוי ותחומים נוספים הקשורים להתנהלות הכלכלית של העסק. רואה חשבון על בסיס הנתונים המובאים בפניו יכול לספק תובנות מקצועיות על הפעילות העסקית ומיוחד על המצב הפיננסי של העסק.

 

שיפור התזרים

רואה חשבון יכול לטפל בחשבונאות נטו או להיות מעורב יותר במידה ונוצרים יחסי אמון בינו לבין בעל העסק. מכיוון שהוא בקיא ומיומן במספרים ובנתונים ניתן להיעזר בו לטובת הסקת מסקנות מהדוחות הכספיים ומאזן החברה. רואה חשבון בעל הבנה עסקית יכול להתעמק בתזרים המזומנים ולהציע לבעל העסק דרכים בהם ניתן לייעל את מצב התזרים ולהגדיל את הרווחיות.

תכנון פיננסי
תכנון פיננסי

תכנון פיננסי

כאשר מדובר על תכנון פיננסי הדבר כאמור יכול להיות רלוונטי לכל אורך מחזור החיים העסקי.  במקרה של שיפור הרווחיות ושינוי מבני רואה חשבון המתמחה בתכנון מעין זה יכול לבחון כיצד לפנות מהתקציב השוטף את הנדרש לטובת  המשך צמיחה למשל בעבור גיוס עובדים נוספים, פתיחת סניף נוסף, הכנסת קו מוצרים חדש וכן הלאה.

 

יועץ פיננסי

ליווי של יועץ פיננסי חיצוני יכול להידרש כאשר רואה החשבון השוטף של החברה לא יכול להוביל תהליך משמעותי נרחב יותר כאשר הדבר נדרש. לשם כך יש למצוא יועץ פיננסי מנוסה שיבנה תכנית פיננסית חדשה לחברה. תהליך העבודה לרוב יתחיל באבחון פיננסי מקיף על כל היבטי העסק על מנת לזהות כשלים והתנהלות כספית וחשבונאית שפוגעת ברווחיות העסקית.

 

אבחון חשבונאי

במהלך האבחון ובניית התכנית ייעוץ פיננסי בוחן את אופן הניהול של תזרים המזומנים בפעילות השוטפת של העסק ואת אופן הניהול של הון חוזר. היועץ מתעמק בדרך ניהול תקציב, כשלים ובעיות בתמחור, אופן הניהול של סיכונים פיננסיים וכדומה. בנוסף על מנת להציע דרכי פעולה קונקרטיים הוא יבחן את מבנה האשראי ומידת התאמתו לצד ניתוחי רווחיות מורכבים.

 

ניהול המבוסס על נתונים

עסקים רבים אינם ממצים את פוטנציאל הרווחיות שלהם בגלל התנהלות פיננסית שגויה. מתכנן פיננסי לעסקים יכול להוביל תהליך של שינוי דרכי העבודה ובניית מנגנון ניהול אקטיבי ויעיל יותר. הדבר כולל תכנון מוקדם של יעדים לקידום ובאמצעות בקרה שוטפת לבצע מעקב צמוד אחרי מדדי הביצוע. 

תכנון פיננסי עושה שימוש בכלים בדוקים ויעלים אשר כבר הוכיחו את עצמם בעסקים רבים בכל גדול ובכל תחום. תכנון פיננסי מאפשר לעבוד מסגנון ניהול המבוסס על אינטואיציה לניהול מקצועי המתבסס על נתונים ומספרים. שימוש בכלים אלו יכול להביא להוביל לשינויים מבניים בכל הנוגע לתמחור מוצרים, תגמול עובדים, העדפת ספקים וכן הלאה.

 

מיצוי הפוטנציאל הריווחי

מטרת התכנון הוא להשתמש במינימום הוצאות על מנת לספק מקסימום של הכנסות. מציאת האיזון בין אספקת מוצרים ושירותים איכותיים בעלות שנדרשת לדבר, היא הדרך הטובה ביותר לשיפור ברווחיות. ייעוץ פיננסי יכול להוביל שינוי בהתנהלות הפיננסית השוטפת ובאמצעות הקטנת הוצאות מיותרות ומימוש פוטנציאל שטרם מומש לשנות את מצב תזרים המזומנים. 

תכנון פיננסי עשוי לבוא לידי ביטוי גם בתכנון נכון יותר של פריסת האשראי. החזרי הלוואות יכולים להכביד על ההתנהלות של העסק בשוטף וניתן לתכנן פריסה אחרת של האשראי במידת הצורך.

 

עבודה משותפת 

שירות של ליווי תהליך תכנון פיננסי אינו תחליף לפעולותיו של רואה החשבון השוטף אלא נוסף לו וחייב לפועל עמו בהלימה. הליווי של המתכנן הפיננסי נועד לבנות תכנית עסקית המובילה לבנייה מחדש של תהליכי העבודה בעסק באופן שמחזק את נקודות החולשה שהעסק סובל מהן. הדבר נעשה תוך בחינת כלל ההוצאות ונחיצותם ואופן התמחור של כלל המוצרים או השירותים. 

 

הקמת עסק חדש

עד כה עסקנו בתכנון פיננסי של עסק פעיל וכיצד באמצעות כלי זה ניתן להביא לשיפור של הרווחיות. תכנון פיננסי נדרש גם בעת ההקמה של עסק חדש על מנת שהעסק יוקם במודל כלכלי בר קיימא ולא ייכשל בשל התנהלות פיננסית שגוייה כמו עסקים רבים. הדבר דורש למידה מעמיקה של האתגרים הפיננסיים והכלכליים של העסק החדש והתאמת פתרונות אופטימליים.

 

ניתוח עלויות ותמחור

במסגרת ליווי פיננסי לעסק בהקמה ניתן דגש על הטמעת כלים לניהול פיננסי עסקי שיאפשרו קבלת החלטות מושכלות המבוססות על ידע ונתונים. ניתן להיעזר בליווי הפיננסי גם לגיוס הון והשגת תנאי אשראי טובים שלא יכבידו על התזרים החודשי. במסגרת הליווי ניתן לתכנן מודל תמחור מדויק המתבסס על ניתוח העלויות ולהציב יעדים ריאליים שיובילו לרווחיות.

 

סיכום תכנון פיננסי

במאמר זה עסקנו בתכנון פיננסי וההבדלים שבין תהליך ליווי וייעוץ שכזה לבין העבודה השוטפת של רואה החשבון. לניהול פיננסי נכון של העסק יש חלק משמעותי בהצלחתו של כל עסק ועסקים רבים עם רעיון עסקי מוצלח נפלו בעקבות אי ביצוע תכנון פיננסי מקצועי וניהול פיננסי כושל. 

שאלות ותשובות בנושא תכנון פיננסי

דו"ח רווח והפסד מספק את המסקנה הסופית לגבי הרווחיות או אי הרווחיות של העסק. דו"ח זה אינו זהה לתזרים מזומנים אשר משקף את היתרות בחשבונות הבנקים אל מול מסגרת האשראי המותרת. תזרים מזומנים אינו אומר דבר על רווחי החברה אלא משקף את המצב הרגעי בחשבונות החברה.

דירוג האשראי בבנקים נקבע בהתאם למערכת חוקים וסטנדרטים. עסק בעל ציון דירוג אשראי גבוה יכול לגייס כסף בקלות רבה יותר ובתנאי ריבית נמוכים בהשוואה לעסק דומה בדירוג נמוך. בתכנון הפיננסי יש לקחת בחשבון את עלויות ההחזר של ההלוואות וככל שהריבית על האשראי גבוהה יותר הדבר יכביד על התזרים. בסופו של דבר דירוג אשראי משפיע על גובה ההוצאות השוטפות של העסק ובכך גם על הרווחיות.

ניתן לחלק באופן עקרוני את התהליך לארבעה מרכיבים, הערכה, מחקר, הגדרה והטמעה. בשלב של הערכה לומדים לעומק את מאפייני העסק בדגש על הנתונים הפיננסים. בשלב המחקר בוחנים את הצרכים הפיננסים באמצעות ניתוח הדוחות והנתונים הנוכחיים. בשלב ההגדרה מגדירים את היעדים ואת הפער שלהם מהמצב הנוכחי ובאלו נושאים יש צורך בשיפור. הטמעה היא היישום בפועל של העקרונות הפיננסיים החדשים בעסק.

ייעוץ פיננסי לעסקים נוגע למגוון נושאים בהתאם לשלב בו העסק מצוי והצרכים הרלוונטיים.  עבור עסקים בהקמה הייעוץ עשוי להידרש עבור בדיקת כדאיות כלכלית, הכנת תכניות עבודה מעשיות, בניית תכנית עסקית וכדומה. לעסקים פעילים, הייעוץ עשוי להידרש להקמת תכנית הבראה עסקית, בניית חוסן כלכלי, ניהול נכון של תזרים מזומנים, תמחור נכון והמחרה נכונה.

שיתוף ברשתות החברתיות
Facebook
Twitter
LinkedIn
חזרו לחלק שמעניין אתכם

רו"ח יניב נשר בפייסבוק | רו"ח יניב נשר בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 10 ביקורות
×
js_loader