הוצאות מתנות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

לרוב, כל עסק במהלך הפעילות העסקית שלו נותן מתנות ללקוחות ו/או לספקים ו/או לעובדים שלו.

מתנות אלו מוקדשות לטיפוח הקשר האישי של העסק עם מקבלי המתנות.

סעיף 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), תשל"ב-1972 קובע כי יש לעשות אבחנה בין  מתנות שנתנו לספקים/ללקוחות לבין מתנות שניתנו לעובדים.

צורך נועד כדי לקבוע אילו הוצאות יוכרו לצורכי מס ואילו הוצאות לאו.

  1. מתנות לספקים/ללקוחות: מתנות שניתנו ללקוח/לספק במסגרת העיסוק יוכרו לצורכי מס בתנאי שאינם עולים על 210 ש"ח (נכון לשנת 2018) לישות בשנת מס אחת. קרי, אם עסק נתן מתנה ללקוח שלו בסכום של 300 ש"ח, 210 ש"ח יותרו בניכוי ו-90 ש"ח לא יותרו בניכוי. אין הגבלה בגובה המתנה שעסק נותן ללקוחות/לספקים.
  2. מתנות לעובדים – סעיף זה יש לחלק ל-2:

א. מתנה שניתנה לעובד עבור אירוע משפחתי שחגג העובד: מתנה זו תותר בניכוי עד לגובה של 210 ש"ח.
ב. מתנת חג שמעסיק נתן לעובדיו לא יותרו בניכוי, אלא אם המעסיק זקף שווי בתלוש השכר של העובד.

כמדי שנה המשרד עומד לשירותכם ובמידה ויש נושאים שהייתם רוצים לברר אשמח אם תעלו בתגובות

בברכת שנה טובה ומלאה בהגשמה עצמית,

יניב נשר, רו"ח.