חיסולית – תוכנת הדוחות השנתיים וניהול רכוש קבוע המובילה בישראל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

תוכנה לרכוש קבוע ולחישובי המס השנתיים.

החיסולית מטפלת בכל סוגי הנישומים: יחידים, שותפויות, חברות רגילות ותעשייתיות, מוסדות כספיים וקבלנים.

הטיפול כולל דוחות שנתיים, רבעוניים וכו'.

התוכנה מיועדת לשתי קבוצות לקוחות: רואי חשבון, יועצי מס ומייצגים אחרים לצורך חישוב דו"חות שנתיים למס הכנסה. חשבי חברות ציבוריות וחברות גדולות מהסקטור הציבורי לצורך מעקב אחר נכסי החברה, ביצוע שיערוך הנכסים והפחת, הפקת דו"חות רבעוניים ושנתיים וניהול מעקב אחרי ניירות ערך.

התוכנה מבצעת חישובים נומינליים ואינפלציוניים על פי פרק ב' ופרק ג' לחברות שיתופיות ואף ליחידים.

החיסולית בנויה ממודולים רבים המצורפים אליה לפי הצורך, כגון: פחת דולרי. רווח הון דולרי.

 

  • ניהול רכוש קבוע – גמישות ופשטות התוכנה מאפשרת ניהול הרכוש הקבוע של העסק, כולל חישובי פחת ורווחי הון בהתאם להוראות החוק, בצורה יעילה ונוחה. מעקב ובקרה עסקית.
  • ניהול ניירות ערך – קליטת פעולות בניירות ערך, בקליטה ידנית פשוטה ו/או ביבוא נתונים ממקור חיצוני, תוך מתן דגש על הרווחים מניירות ערך הן לצרכי מס והן בספרים. יעול תהליכי עבודה ובקרות.
  • הכנת דוחות המס השנתיים – הכנת דוחות המס של העסק עם אישור להגשת דוחות התוכנה לרשות המיסים במקום הטפסים הרשמיים ואפשרות לשידורם ישירות למחשבי רשות המיסים. ניהול זמן מייטבי, צמצום טעויות העתקה והקלדה.
  • תמיכה ושירות ע"י צוות מומחים בעלי ניסיון רב – למערך התמיכה שלנו ניסיון מקצועי רב המומחה בתחום המס. חיסולית משמשת פלטפורמה מקצועית לעסקך.
    לאתר התוכנה   לחץ כאן