תשלום מקדמות מס הכנסה

תשלום מקדמות מס הכנסה מהווה פעולה אפקטיבית בתהליך המיסוי לעסקים, במסגרתה העסק ישלם מקדמה על חשבון חבות המס השנתית שלו, כך שבסיום השנה מרבית התשלום כבר יהיה מאחוריו. מדוע נקבע תשלום זה, כיצד מבצעים אותו ומהן דרישות החוק בנושא? המידע המקיף לפניכם:

שיטת הדיווח והתשלום למס הכנסה

כל עסק שואף לצמוח ולשגשג ועל כן עליו לייצר מצב שבו סך ההכנסות גדול מסך ההוצאות. יחד עם זאת, מצב של הכנסות שעולות על ההוצאות מהווה רווח שנתי ולכן מצריך גם תשלום למס הכנסה. את אותם הרווחים מחשבת רשות המיסים בתחילתה של כל שנת מס חדשה (שנת מס היא למעשה שנה קלנדרית – החל מה-1.1 ועד ה-31.12 בכל שנה), כלפי שנת המס שנגמרה זה עתה.

הרווחים מהעסק מדווחים כמובן למס הכנסה בצורה שוטפת, במשך כל השנה. משמעות הדבר היא כי אין להמתין עד לסיום השנה ברמת הדיווח וכמובן ברמת התשלום למס הכנסה, מה שמאפשר לרשות המיסים לקבוע תשלום מקדמות מס הכנסה, המהוות נתח מגובה התשלום הצפוי שאותו בעל העסק יהיה חייב בסוף אותה השנה.

 

מהו תשלום מקדמות מס הכנסה?

המקדמות מציינות מקדמה שאותה משלמים למס הכנסה במהלך השנה, כך שהיא תפחית מגובה חבות המס הכוללת מידי שנה. הדוגמה המרכזית לכך היא בקרב שכירים – המעסיק מנכה מהם את המס בשכר העבודה החודשי והדבר ישתקף בתלוש השכר. סכום מס זה משולם בשוטף מידי חודש, כך שהשכיר יגיע לסיום שנת המס כשעיקר התשלומים כבר מאחוריו.

בקרב עסקים ומעסיקים, הדבר מתרחש באופן מעט שונה: במקום ניכוי מגובה המס השנתי הצפוי בהתאם להכנסת העובד, מתרחש תשלום מקדמות בשיעור שקבע מס הכנסה לפי הרווחים הצפויים של העסק, היקף פעילותו ולעתים גם הוותק שלו. ברגע שעוסק חדש פותח תיק במס הכנסה, בעל העסק מקבל אליו פנקס מקדמות שבאמצעותו עליו לדווח על מחזור העסקאות שלו במשך תקופת הדיווח הנקובה ולשלם את סכומי המקדמות שנקבעו באותו פנקס.

שיעור המקדמות יחושב מתוך ההכנסות (כלומר כל הסכומים המצוינים בכל הקבלות שבעל העסק הוציא מאז הדיווח האחרון שלו). הכנסות אלה אינן מבטאות רווחים (כלומר הכנסות בניכוי ההוצאות). בנוסף, יש לזכור כי תשלום מקדמות מס הכנסה הוא מקדמה, לכל דבר ועניין. שיעור המס הסופי לתשלום נקבע רק לאחר שיוגש דו"ח שנתי למס הכנסה.

תשלום מקדמות מס הכנסה

כיצד נקבע תשלום מקדמות מס הכנסה?

רשות המיסים קובעת את אחוזי התשלום שאותם כל עסק נדרש לשלם, לעתים קרובות בהתאם לרווח השנתי שעליו בעל העסק דיווח. שיטה זו מאפשרת לקבוע את אחוזי המס כך שהם יהיו מתאימים לאחוזי המס שכבר שולמו בעבר על הרווח המדווח.

אם זוהי שנת הפעילות הראשונה של אותו עוסק, אזי אחוזי המקדמות ייקבעו בהתאם לשיעור מקובל שמתאים לענף העיסוק שלו. בעל העסק יצטרך להגיש הצהרה מול פקיד השומה לגבי המס המשוער שהוא יוכל להתחייב כלפיו עם ביצוע תשלום המקדמות הראשון. כמובן שאם לא ניתן לבעל העסק פנקס מקדמות וזאת בתוך חודש מיום ההודעה על פתיחת העסק, יש לפנות לרשות המיסים בנושא.

 

הנחיות חשובות לעניין תשלום המקדמות

כל עסק, כפי שכבר הזכרנו בתחילת המאמר, שואף לצמיחה ולרווחיות, כך שמבחינה תיאורטית העסק אמור להפגין ביצועים משתנים כדי שהרווחים שלו ישתנו גם הם ולטובה. לכן בעלי עסקים מאורגנים ומסודרים צריכים להישאר קשובים לכל שינוי שעשוי להגדיל או להקטין את הרווחים השנתיים שלהם ולהגיב בהתאם בבואם לבצע תשלום מקדמות מס הכנסה.

יש לזכור תמיד שעל אף תשלום מקדמות מס הכנסה לאורך השנה, ההתחשבנות הסופית תבוצע בסיום השנה, לאחר שהוגש הדוח השנתי. בנקודה זו תיערך שומה סופית (כלומר שומה קבועה ומוחלטת לתשלום המס) שבה יובהר האם המקדמות כיסו את גובה המיסוי לתשלום, או שיש כעת לשלם את ההפרש.

החישוב הסופי מכיל גם ניכויי מס ששילם בעל העסק באמצעות לקוחותיו. אם לא היו כאלה, יהיה עליו לשלם את היתרה מכך, כולל ריבית והצמדה. למידע נוסף ממשרד רואה החשבון יניב נשר בנושא, ניתן לפנות למאמר בנושא ניכוי מס במקור.

ומה אם הסכום ששולם במקדמות המס גבוה יותר מגובה המס של השומה הסופית? במקרה כזה בעל העסק זכאי לקבל החזר מס וזאת בתוך 90 ימים ממועד הגשתו של הדוח השנתי.

 

תשלום מקדמות מס הכנסה: על שום מה?

כאמור, תשלום המקדמות מהווה מקדמה על חשבון חבות תשלום המיסים האישית של כל בעל עסק. יחד עם זאת, מדובר גם באינטרס כלכלי-מדיני שמיועד להקל על נטל ההוצאות ותזרים המזומנים בקרב עסקים שונים ולמנוע מצב של עומס בביצוע התשלומים, דבר שמוביל לא פעם לכדי העלמות מס ושימוש נרחב בהון שחור.

 

שינוי בגובה תשלום המקדמות במס

רשות המיסים היא זו שתקבע את גובה תשלום מקדמות מס הכנסה בפועל, אך מי שמכיר היטב ולעומק את התנהלותו הכלכלית הוא בעל העסק עצמו. וכך, בעלי עסקים שסבורים שנקבע להם שיעור מקדמה גבוה יותר מסכומי המס שאליהם הם צפויים להגיע בסיום השנה, רשאים לבקש עדכון מקדמות וזאת על ידי הגשת בקשה להקטנת המקדמות שתכיל נימוקים ופירוט ככל הניתן.

הקטנת מקדמות יכולה להתרחש למשל בעקבות ירידה משמעותית בהכנסותיו של העסק, מה שלמשל קרה בקרב עסקים רבים לאורך משבר הקורונה, שהתבטא בשנתו השנייה (2021) עדיין בסגרים והגבלות נרחבות שפגעו במחזורים העסקיים. וכך, מי שעדיין הצליחו "להחזיק את הראש" מעל למים לאורך שנת 2020, כבר לא יכלו ליישם את אותם המאמצים בשנה העוקבת, כך שנדרשו בחלק מהמקרים להפחתה בתשלומי המקדמות.

כמובן שככל שהבקשה מוסברת ומנומקת, צפוי פקיד השומה לאשר אותה ולהנפיק לעסק פנקס מקדמות עם סכום עדכני לתשלום.

נקודה חשובה: אם בעל העסק ביקש הקטנת מקדמות ויתברר לאחר מכן בדוח השנתי שהמקדמות מבטאות סכום נמוך מזה שהיה עליו לשלם, הוא יתבקש לשלם את ההפרש יחד עם הצמדה וקנס. לכן מומלץ להגיש בכל מקרה את הבקשה להקטנת מקדמות על ידי רואה חשבון המתפקד כמייצג, שבדק מבעוד מועד את ספרי ניהול החשבונות של העסק והמליץ לבעליו האם להגיש את הבקשה.

שאלות ותשובות בנושא תשלום מקדמות מס הכנסה

את השוברים בפנקס המקדמות ניתן להזמין ממשרדי מס הכנסה ולשלם אותם בבנק הדואר עד ה-15 לחודש. אפשרות נוספת תהיה תשלום בשיק דחוי ל-15 לחודש או באמצעות כרטיס אשראי באופן מקוון באתר הרשות, דבר שמאפשר לבית העסק לשלם גם עד ה-19 לכל חודש, בשעה 18:30.

יש לדווח על מחזור העסקאות החודשי ולשלם את המקדמות בכל 15 לחודש העוקב, כלומר עבור ההכנסות שהתקבלו בחודש הקודם. אם העסק קיבל לכך אישור (עסקים בהיקף יחסית קטן), הוא ידווח וישלם מקדמות במס באופן דו-חודשי, גם הפעם עד ה-15 לחודש שאחרי. אם ה-15 לחודש יוצא יום שבת או יום חג, התשלום יידחה ליום שלמחרת.

רשות המיסים מאפשרת זאת מעת לעת, אם כי הדבר נתון להחלטתה ולעדכון מצידה בפועל. הדבר מתרחש בדרך כלל במצבים כמו חגים, מצבי חירום לאומיים דוגמת לחימה או מגיפת הקורונה.

כל עסק יקבל אחוז תשלום שונה, בהתאם לרווחים שלו מהשנה החולפת ולפי הדו"ח שהוגש. כך, אחוזי המס שכבר שולמו עבור הרווח המדווח יהיו בדיוק אותם האחוזים שהעסק אמור כעת לשלם במקדמות שלו.

חזרו לחלק שמעניין אתכם
רואה חשבון יניב נשר
צריכים ייעוץ מקצועי ?
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם
מאמרים נוספים:
5/5
רואה חשבון מומלץ

ענייני הכספים של כל אחד מאיתנו הם עניינים חשובים ורגישים מאוד. יש הרבה מאוד דרכים שאפשר ללכת בהן מבחינת תשלומי מס, השקעות, הכנסות והוצאות וניהול

מה זה CPA רואה חשבון

נושאים כלכליים בירוקרטיים הם חלק מהחיים של הרבה מאוד עסקים ואנשים פרטיים. ישנו קושי מובנה בנושאים הללו, מפני שמצד אחד, אנשים רוצים למקסם את ההכנסות

רואה חשבון בחולון

בעלי עסקים טובים מכירים את החשיבות שבניהול כלכלי נכון. ככל שהחברה גדולה ומכניסה יותר, כך גם היא נמצאת בסיכון גבוה יותר מבחינת ניהול של תשלומי

רואה חשבון לעסקים

הכמות הגדולה של העסקים הנפתחים מדי שנה בישראל גורמת לשינוי חשיבתי עמוק. האתגרים הם רבים והתחרות היא גדולה, ועסקים צריכים למצוא את הערך המוסף שלהם.

רואה חשבון לעסקים קטנים

כל עסק קטן כגדול, יכול למקסם את עצמו מבחינה כלכלית אם ידע לבחור באנשי המקצוע האיכותיים ביותר שיכלכלו את צעדיו (תרתי משמע). לכן, רואה חשבון

רואה חשבון לחברות

מטרת העל של כל חברה היא להצליח ולמקסם את הרווחים שלה. ההצלחה העסקית היא לא רק במכירות של המוצר או השירות, אלא גם ביכולת של